Machina libera

Thursday, July 28, 2005

Ytterligare en blogg

Ytterligare en blogg har skapats. Denna blogg kommer att fokusera på teknik och tekniska frågor ur ett nyliberalt perspektiv. Det innefattar till exempel upphovsrättsfrågor, patent, DRM, övervakning och censur. Namnet på bloggen är latin och betyder Fri maskin

2 Comments:

Post a Comment

<< Home