Machina libera

Tuesday, August 02, 2005

SSU: Förstatliga bredbandet

Via Andersml, till vilken jag länkades av bloggen I Chydenius fotspår läser jag att SSU vill förstatliga bredbandet. Även Federley länkar till Andersml och kommenterar. Så här låter det från SSU Jönköpings län:

Förstatliga elmarknaden och bredbandet
SSU Jönköpings län vill förstatliga alla energibolag, och myntar (enligt egen utsago) dessutom begreppet "Bredband åt folket". Av detta slagord dras slutsatsen att bredbandsföretagen bör förstatligas.
MOTIONER 50, 51
Låt mig bara säga: Rör inte vårt internet med era äckliga censurhungrande auktoritära fingrar. Om politikerna får makten över internet genom att förstatliga alla ISP:er, då är det inte långt kvar till 1984. Jag säger bara: chown -R us ./base


0 Comments:

Post a Comment

<< Home