Machina libera

Tuesday, September 27, 2005

Era rövhattar!

Sunda människor protesterar mot EU:s förslag om datalagring. Idioter tycker att det är bra och tror att det har någon påverkan. Aftonbladets omröstning visar att 42.7% av Sveriges befolkning tillhör de senare.
Idag ska man rösta om förslaget i EU-parlamentet. Om det går igenom, vart ska man flytta? Jag vill inte bo i en storebrorsstat! Huvuden ska rulla om rövhattarna driver igenom det här.
Om några timmar kan det vara för sent.

Thomas Bodström, flytta till Kina där du hör hemma, ditt totalitära fascistäckel!

Monday, September 26, 2005

DRM - En sammanfattning

DRM låter jättebra. Och det är det. För piraterna alltså. Det enda DRM uppnår är att man försvårar för de lagliga kunderna. Anledningen till varför DRM inte funkar är rent kryptografisk.
Inom kryptografi brukar man tala om tre personer: Alice, Bob och Eva. Alice vill skicka något till Bob, men vill inte att Eva ska kunna läsa det. Därför krypterar hon sitt meddelande. Och kryptering funkar! Med så kallad public key-kryptering har man två nycklar, en allmän och en hemlig. Man krypterar med den allmänna, och dekrypterar med den hemliga. När Alice ska skicka sitt meddelande frågar hennes klient Bobs dito om en nyckel. Bobs klient räknar ut ett par, och skickar den allmänna nyckeln till Alice. Hennes klient använder den nyckeln för att kryptera texten och skickar meddelandet. Bob tar emot meddelandet och läser det.
Varför kan inte Eva avlyssna, och ta reda på innehållet? Svaret är mycket enkelt, även om hon vet hur krypteringen funkar, vet hon inte vad nyckeln är. Hon kan naturligtvis räkna ut den med en bruteforce-attack, där man provar alla möjliga. Men när alla möjliga nycklar betyder alla primtal mellan 1 och 2^2048, är det helt enkelt inte rimligt. Det tar för lång tid. Inte ens Alice kan dekryptera meddelandet, hon känner inte heller till nyckeln. Idiotsäkert, alltså.

Nu applicerar vi detta på DRM. Problemet som uppstår är att Bob och Eva är samma person. Vi kan kalla den personen för Charlie. Alice, som nu är ett mediabolag, vill att Charlie ska kunna läsa meddelandet, alltså spela upp musiken eller filmen under vissa omständigheter, men inte under andra. Värt att notera att det inte rör sig om public-key, både Alice och Charlie känner till nyckeln. För att Charlie ska kunna spela upp filmen, vi antar att det är en film, för enkelhetens skull, måste Alice förse honom med en maskin för att dekryptera filmen. Maskinen måste, på ett sätt eller ett annat, innehålla både nyckeln och själva algoritmen för krypteringen. Annars kan Charlie inte spela upp filmen under några omständigheter, och dette ligger naturligtvis inte i Alices intresse. Varför ska Charlie köpa en produkt som han inte kan utnyttja? Charlie kan alltså dekryptera filmen, Alice vill att han inte gör det - men hon har själv gett honom medel att göra det.
Om maskinen är mjukvara, så är det betydligt lättare för Charlie att knäcka krypteringen, än om den sitter i hårdvaran. Eftersom alla (?) filmer som man har köpt lagligt går att se på datorn, med spelare som har bedömts som säkra av filmföretagen, så är det inte svårare än att dekompilera spelaren och analysera hur den beter sig. Sen försöker man återskapa detta själv. När man lyckats släpper man koden, och en kryptering har knäckts. Charlie kanske inte kan göra detta själv, det är inte säkert att han kan programmera, men det räcker med att en enda person gör det. För när den personen - vi kan kalla honom Harry - har knäckt krypteringen en gång, då är den knäckt för alla filmer som använder samma skydd.
När Harrys program har spridit sig använder andra personer det för att dekryptera och rippa filmer, och de hamnar till slut på fildelningsnätverken. Kopieringsspärren har uppnått precis ingenting, nada, nihil, nothing.

Men det slutar inte där. Antag att en småbarnsförälder köper en DVD. Små barn gillar att leka med allt, även dyra plastbitar. Alltså gör den förnuftige föräldern en säkerhetskopia av sin inköpta film, så att han kan njuta av den även om hans barn skulle få tag i originalet. Han/hon skulle göra det, om kopieringsspärren tillät honom/henne. Men det gör den kanske inte. Vad händer då? Svaret är simpelt: Föräldern kopplar upp sig och laddar ner en kopia istället. Tror någon på fullt allvar att han/hon slutar att fildela när han/hon väl har börjat? Knappast.

Ingen vinner på DRM. Mediaföretagen lägger ut miljoner, miljoner som kastas i sjön i praktiken. Piraterna fortsätter som vanligt, de bryr sig inte. De vanliga användarna får det svårare, och blir antagligen pirater förr eller senare. Jag kan se annonsen framför mig:


En garanterad kioskvältare.

Sunday, September 25, 2005

Dagens moraltant

Sossebloggen Motallians är alltid lika rolig att läsa. Inte för att de har intressanta poänger, men för att de blir så söndermalda i kommentarerna. När jag läste Christers kommentar, så fylld av moralkakor att man blir fetare av den än man någonsin skulle kunna bli av McDonalds. Då var jag tvungen att såga den fullständigt. Läs min kommentar, hans svar på den och mitt svar. Ingenting för personer som inte tål intellektuell misshandel.
Läs även Moderskeppets inlägg.

Friday, September 23, 2005

Äntligen - (m) sågar storebror

Beatrice Ask (m) sågar nu EU:s förslag om att lagra våra internetvanor. Tidigare poster i ämnet: 1, 2. Såhär säger hon om Thomas Bodström: "Oss emellan vet han ingenting om datorer." Något som han själv har erkänt. Sådana uttalanden behöver vi mer av.
- Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat, säger Beatrice Ask.
Ingenting som vi inte redan visste, men det kan inte upprepas och betonas tillräckligt mycket.

Enligt Thomas Bodström ska informationen bara användas för att bekämpa grova brott, som terrorism.
- Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna, säger Beatrice Ask.
Vi kan ställa oss frågan om Bodström är lika positiv när registret läcker. Det som skulle göra absolut störst intryck i frågan skulle vara om Bodström direkt konfronterades med effekterna - ungefär som i Kommissionen. Det verkar som om Moderaterna är det parti som har den sundaste hållningen i den här frågan, deras EU-parlamentariker Christofer Fjellner är också tydligt kritisk mot storebror. När kommer de andra partierna uttala sig? Värt att notera är att jag ännu inte fått svar från fler EU-parlamentariker, och de jag har fått har varit kritiska. Är det så att de inte vågar stå för sina åsikter?

IFPI: Folk vill radera sina piratkopior

IFPI, skivbolagens förträdare, släpper nu ett program som letar igenom folks datorer efter upphovsrättsskyddat material och fildelningsprogram. Redan konceptet är så dumt att man storknar. "Jag har en massa musik på min dator, som jag lyssnar på. Jag måste installera och köra ett program som tar bort musiken!" Uhm... ja, så tänker nog många. IFPI kanske borde läsa lagen - innehav av upphovsrättskyddat material är inte olagligt, oavsett hur man har fått tag på det. Inte heller är fildelningsprogram är olagliga i Sverige (än).

Enligt Ifpis pressmeddelande har man särskilt riktat in sig på föräldrar, som ofta är mindre insatta i datorvärlden än sina barn, för att kunna sprida programmet.
Och de mindre datorvana föräldrarna lär ju klara av att hitta, installera och köra programmet. De lär också förstå varför de ska köra det. Hur många unga pirater har inte fixat någon film/skiva åt familjen?

Vi vet att föräldrar ofta är omedvetna om vad deras barn gör på internet, säger Stephen Carrick-Davies
Så om de inte vet att barnen begår "brott", så vet de ändå att de måste göra något åt det? Logiken (eller bristen därav) flödar!

Childnet International som i samband med Digital File Check släpper pamfletten "Young People, Music and the Internet: a guide for parents about P2P, file-sharing and downloading".
Machina Libera kan här avslöja innehållet som censurerades eftersom det ansågs för kontroversiellt:
Ingen bryr sig. Fortsätt tanka.
Nämnde jag att piratscenen är stendöd?

Tuesday, September 20, 2005

Insändare om skolan

Ytterligare ett inlägg om skolpolitik. Jag börjar med att skriva av insändaren som jag svarar på, eftersom den inte publiceras på webben.

Skolan behöver inte fler piskor

I VK 13/9 skriver Anders Ågren (m) tillsammans med Niklas Sandström (MUF) en insändare om dagens skola. Där tar de upp ett viktigt och allvarligt problem men missar halva poängen. Att elldeles för många elever lämnar högstadier med ofullständiga betyg är allvarligt men lösningen heter inte mer piska.
Skolans problem är inte kunskapen som lärs ut. Problemet är att fokus ligger på betygen, inte kunskap. Det måste bli accepterat att misslyckas. Då vågar fler försöka.

Högstadiet är en turbulent tid för många ungdomar och därför måste skolan kunna anpassa sig utan att peka ut någon som dålig. Många går ut högstaidiot utan möjlighet att gå vidare och många 15-åringar känner sig svikna av vuxenvärlden. Då hjälper inte fler betyg. Risken bara ökar att de för att hävda sig slår sig fria grån skolan. Hur kan moderaterna tro att det ska bli coolt och okej att plugga utan att bli tönt bara för att moderaterna inför betyg tidigare?

Nej, skolan behöver inte fler piskor, däremot morätter. Fokus måste flyttas från betygen till kunskap. Byt ut dagens betygssystem mot godkänd och ännu inte godkänd. Ändra antagningen till gymnasiet nå att intresse styr valet av utbildning.

Gör det möjligt för elever att inhämta kunskap på flera olika sätt, anpassat efter deras förutsättningar. Det kommer att till mindre utslaglning, kunskapen hamnar i centrum och fler elever kommer att passa in.

Joakim Berglund
SSU:are i Västerbotten

Och min insändare. Notera att jag inte kunde vara lika sarkastisk som på bloggen, jag vill ju att den ska komma med i tidningen. Insändaren har endast skickats till Västerbottens-Kuriren.

Svar till Joakim Berglund (VK 17/9), som skriver att problemet i dagens skola är betygen, och att med betyg ligger fokus på betyg, inte på kunskap. Det har tydligen undgått honom att betygen grundas på kunskap. Vidare skriver han att det måste bli mer accepterat att misslyckas. Till skillnad från idag? Till skillnad från när studiemotiverade elever som tar sin utbildning på allvar kallas för, och anses som töntar och i många fall blir mobbade. I dagens skola är incitamentet att plugga nära noll. Det beror på att man vet att även om man inte bryr sig om skolan, så händer inget. Det måste tydligt kännas när man inte orkar bry sig om skolan. Om man inte tar sin utbildning, sin framtid, på allvar, då måste man vara beredd att ta konsekvenserna. Varför går kunskapen i skolan ner, i jämförelse med andra länder? Jag tror att det beror på slappheten. För inte kan det vara så att svenskarna har blivit dummare med åren? Det påstås ofta från diverse politiska förbund att betyg skapar press på eleverna. Är det fel? Är det fel att man faktiskt sätter lite press på att folk ska lära sig saker, få kunskap?

Nej, betyg leder inte i sig till att pluggandet blir coolt. Men tidigare betyg kan leda till att fler pluggar, och att studerandet blir normen. Skolan behöver absolut inte fler morötter, för morötter funkar inte i skolan. Det visar den nuvarande skolan, med all önskvärd tydlighet. Det är inte rena piskor som behövs heller, vad som behövs är krav på eleverna. Man måste få ställa krav, och om de inte uppnås vidta åtgärder.

Joakim Berglund vill göra "det möjligt för elever att inhämta kunskap på flera olika sätt". Det känns inte som att det går ihop med att förbjuda friskolor. Hans tanke om att utbildningen ska anpassas till allas olika förutsättningar är god. Men det betyder i praktiken att alla tvingas anpassa sig till den sämste i klassen. Duktiga elever har lika stor rätt till utbildning och kunskap som mindre duktiga. Men de får inte de utmaningar de behöver, då kan ju de andra barnen bli ledsna och besvikna eftersom de inte är lika duktiga. Vi måste öppna för att fler får utmaningar, får gå vidare istället för att repetera samma saker om och om igen.
Tävlingsdriften är en grundläggande del av människans natur. Att förneka den leder till katastrof. Viljan att vara lite bättre är ofta starkare än viljan att vara bra - och i dagens skola är båda nästan obefintliga.


Och för att avsluta har jag fått ytterligare ett svar från en EU-parlamentariker:

Jag håller med dig och kommer att rösta nej till förslaget.

Med vänlig hälsning,

Hélène Goudin,
Junilistan

Två notiser om fildelningen.

Så här säger Bahnhofs VD Jon Karlung:
På festen var det någon som sa att artisterna själva är de största fildelarna eftersom de använder det i sitt yrke och det ligger mycket i det. Men det är ju positivt, eftersom fler inspireras och musiklivet främjas.
Och så här uttalar sig Steve Jobs om skivbolagen:

Vi försöker konkurrera med piratkopieringen. Vi försöker få bort människor därifrån och säger "du kan köpa låtarna till ett bra pris,". Men om priserna går upp går de tillbaka till piratkopieringen och då är alla förlorare, säger han och anser att musikföretagen är giriga som kräver höjda priser på låtarna i Apples musiktjänst itunes.
Vilken nyhet!

Avdelningen dåliga vinklade nyheter

IDG försöker sprida lite FUD (Fear, Uncertanity, Doubt - På svenska Rädsla, Osäkerhet, Tvivel) från Symantec. Poängen är att Mozilla Firefox är osäkrare än Internet Explorer. Argumenten som används är så lätta att genomskåda att man kan skjuta sönder korthuset till artikel med en oladdad vattenpistol.

Under den första halvan av 2005 finns 25 bekräftade sårbarheter i Mozilla-läsare, fler än i någon annan webbläsare. Vad som gör det hela än värre är att 18 av dem har klassats som mycket kritiska. Under samma period finns 13 bekräftade säkerhetshål i Internet Explorer. Av dem har 8 klassats som mycket kritiska.
Hur många hål det finns säger inte ett skit om säkerheten. Hur lång tid det tar innan hålet fixas är det som spelar någon roll. Sen ska man komma ihåg att Mozilla är open source. Vem som helst som vill kan ladda ner källkoden och leta säkerhetshål. Det är betydligt lättare att göra det än att titta på den färdiga produkten och tänka "Jaha, nu hände det här. Hur kan jag utnyttja det?"
The firm found that IE was wide open for a total of 200 days in 2004, or 54% of the year, to exploits that were "in the wild" on the Internet.

The Firefox browser and its older sibling Mozilla had no periods in 2004 when a security flaw went unpatched before exploits started circulating on the Net. With the latest 1.0.4 upgrade, Firefox has retained its "patch-before-hackers-can-strike" record so far in 2005, as well.

These statistics are so important to understanding the "attack surface" of the major browsers that we should break down this study into its individual findings:

• IE suffered from unpatched security holes for 359 days in 2004. According to Scanit, there were only 7 days out of 366 in 2004 during which IE had no unpatched security holes. This means IE had no official patch available against well-publicized vulnerabilities for 98% of the year.

Källa.

Sedan erkänner man att studien har fel i metoden:

När Symantec använder termen "bekräftade" innebär det att sårbarheten ska vara erkänd av företaget bakom webbläsaren, vilket bör tas med i bedömningen av säkerheten. Enligt en annan säkerhetsfirma, Secunia, har Internet Explorer 19 olika ännu inte åtgärdade fel, medan Firefox bara har tre, skriver Cnet. Dock framgår det inte hur många av de felen som är allvarliga.
Så Microsoft bestämmer själva om det är ett hål eller inte. Vad pålitligt! Ungefär som formulären man får vid resa till USA: "Har Du för avsikt med Ditt besök i USA att smuggla in tung narkotika?", "Har Du för avsikt med Ditt besök i USA att begå terrordåd?", "Är Du tidigare straffad för terrorism, narkotikasmuggling eller andra våldsbrott?"
Och vissa idioter brukar dra argument om att Firefox är buggigare än IE. När man konfronterar dem med fakta, till exempel att Firefox fixade mer än 250 buggar i ett släpp, då brukar det bli tyst! Hur många buggar har fixats i IE den senaste tiden?
Antalet buggar som fixas är ett adekvat mått, antalet som finns är det inte.
Antalet säkerhetshål som fixas och hur lång tid det tar är att adekvat mått, antalet som finns är det inte.
Antalet säkerhetshål som fixas innan en fungerande exploit börjar spridas är också ett adekvat mått.

I slutänden handlar det antagligen om att Symantec vill sälja mer. "Använd inte den säkra produkten, då säljer vi mindre." Ungefär som Telias reklam. Köp Telias bredband så får du antivirusskydd och brandvägg på köpet. Skaffa lite vanligt vett, så sparar du en massa pengar.

Friday, September 16, 2005

Svar från EU-parlamentariker

Igår mailade jag de svenska EU-parlamentarikerna angående förslaget om datalagring. Jag har fått två svar, ett från Christofer Fjellner (m) och ett från Cecilia Malmström.

delar fullt och fast din ståndpunkt! Hjälp till att övertyga Bodstöm, Regeringen och Sossarna här nere så ska vi nog kunna stoppa skräpet!
Mvh,
Christofer


Respektive:

Hej
Det finns inget färdigt förslag ännu så vi vet inte hur det exakt kommer att se ut men jag känner samma skepsis som du.
Med vänlig hälsning
Cecilia Malmström
Europaparlamentariker fp
Väntar på svar från övriga. Eventuella svar kommer naturligtvis att publiceras.

Thursday, September 15, 2005

Mitt brev till svenska europaparlamentariker

Jag följde Henrik Alexanderssons uppmaning att maila våra Europaparlamentariker angående förslaget om datalagring. Här är mitt mail, använd det gärna som utgångspunkt.

Det mycket kontroversiella förslaget om obligatorisk datalagring för telefonoperatörer och internetleverantörer håller på att gå igenom i EU. Detta är en mycket skrämmande utveckling, vi går utan tvekan mot det samhälle som beskrevs av George Orwell. Förslaget är både integritetskränkande och verkanslöst, och dessutom ogenförbart i praktiken. Förra året påbörjades cirka fem miljarder mobiltelefonsamtal i Sverige, och ungefär två miljarder SMS skickades. Det säger sig självt att det är orimliga mängder data att lägra. Lägg till alla svenskars samlade internetvanor och all fast telefoni. Vi talar om ett antal hundra terabyte - en terabyte motsvarar ungefär 20 DVD-skivor. Antagligen rör det sig om ännu mer data. Någon internetleverantör sade "Vi skulle vara tvungna att täcka Gotland med [hård]diskar."

Sen kommer kränkningen av den personliga integriteten. Jag är för övervakning, men endast begränsad sådan och då av misstänkta personer. Det ska krävas tillstånd från en domstol för att få kränka en människan privatliv, och sådana tillstånd skall endast beviljas om det föreligger starka skäl att tro att personen ifråga har begått ett allvarligt brott. Förslaget om datalagring gör alla till misstänkta brottslingar. Det är inte rimligt. Jag vill inte att staten ska snoka i mitt privatliv, och när du tänker efter tycker du nog det också. Vad händer om databasen läcker ut? Vill du att ditt SMSande ska vara allmänt? Eller att vem som helst ska kunna ta reda på vilka webbplatser du har besökt det senaste året?

Och förslaget är, som jag nämnde, i praktiken meningslöst. Om man planerar en terrorattack, då är man inte dum nog att göra det okrypterat. RSA, en populär krypteringsalgoritm, använder numeriska nycklar. Den längsta nyckeln som har knäcks i skrivande stund är 174 siffror lång, den kallas för RSA-576. Idag används RSA-2048 i de flesta program. RSA-2048 är helt omöjligt att knäcka annat än genom att testa alla möjliga nycklar. Det skulle ta längre än solens livstid att göra. Dessutom är ökad övervakning och minskat privatliv bara att spela terroristerna i händerna. Vi kan inte försvara våra friheter, som vi har kämpat för och som har tagit sådan lång tid att cementera, genom att inskränka dem.

Jag hoppas att du inte röstar för förslaget och därmed ger andra länder en bild av Sverige som en framtida storebrorsstat. För inte vill ni ha ett samhälle där man arresteras för att tycka "fel"?

Läs Henrik Alexanderssons inlägg om storebror Bodström: Del 1, Del 2, Del 3.
Ni som inte redan har gjort det, besök stoppa-storebror.se och Data Retention is no Solution.

Wednesday, September 14, 2005

Varning: Larmrapporter kan skada din hälsa

Jag börjar bli trött på dessa larmrapporter om fetma och annat "livsfarligt". Senast i raden är en om tevetittande. Jaha. Så ungar tittar för mycket på TV. Det var ju synd. Vad ska vi göra åt det? Ska vi förbjuda dem att göra det? Det lär ju funka. Ett par hundratusen ungar att spärra in. Eller ska vi spärra in föräldrarna? Och hur ska man kontrollera det utan att kränka privatlivet. Är det inte föräldrarna som ska uppfostra barnen? I en relaterad artikel kan vi läsa att ett barn har sagt detta till DN:

- Och Idol förstås, det är jättekul. Jag brukar se det innan jag går och lägger mig, säger Ellinor.
Inte nog med att barnen blir feta, de får dålig smak också! Somebody think of the children! Hur var det med den där "fettskatten"? Varför är vi svenskar så omogna? Vi klarar inte av nätpoker, vi klarar inte av att köpa rätt mat, vi klarar inte av att hålla reda på våra egna barn, och vi står inte ut med att höra något icke-pk. Vi klarar inte av att någon annan är lite bättre, för det är orättvist. Praeterea censeo Sueciam delendam esse!

Måste kommentera hyckleriet kring kärnkraften också i budgeten. "Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen 2020." Jättesmart att lägga ner kärnkraftverk och köpa el producerad genom att elda kol från Tyskland då. Finns det något som är renare än kärnkraft idag? Knappast. Vindkraft, men visst. Och när det inte blåser då? Och hur många måste man bygga? Kärnkraft är det effektivaste som finns idag. När vi lyckas med fusion också, då kan vi snacka om ren energi. Helium är det enda avfallet. Oj vad farligt helium är.

Copyswede attackerar Jens of Sweden

Först är det internetleverantörernas fel, sen är det hårdvarutillverkarnas. Jens of Sweden som gör mp3-spelare har stämts av Copyswede eftersom de inte betalar kassettersättningen. Kassettersättingen är så otroligt korkad. Den ska kompensera för privatkopieringen. Kan någon förklara hur artisten (eller snarare skivbolaget) förlorar pengar på att jag rippar en CD till mp3 för att lyssna på...? Ska jag köpa musiken två gånger eller? Det är inte friskt. I praktiken rör det sig snarare om att kompensera för piratkopieringen. Vänta lite - jag betalar skatt för att kompensera för det, men jag får inte piratkopiera? Logiken flödar som sagt.

Systemet är inte rimligt. Det är inte vårt problem att skivindustrin inte kommit på någon egen lösning.
Så underbart talat! Staten ska som sagt inte peta i ekonomin. Vad är upphovsrätt om inte ingrepp i ekonomin? Om skivbolagets affärsmodell inte funkar, ja då får de väl hitta på en ny. De ska inte tro att de ska kunna få något slags statligt inkomstskydd. Anpassa sig eller dö, är frågan. Väljer man att dö, då får man väl ta konsekvenserna. Man hade kunnat sälja billig musik, mycket billigare än iTunes, med färre mellanhänder och utan DRM - med DRM köper man inte ens musiken - men nej då. Skivbolag är som politiker, man sågar inte av grenen man sitter på.

Att säga åt en politiker att hålla fingrarna borta är som att säga till en han-hund att sluta slicka sig mellan benen.
Ain't gonna happen!
--Wille Faler
Och sen motverkar ju kassettersättningen sig själv. Om jag köper en spindel med 25 DVD+R i butik här i Umeå kostar det kanske 200 kronor. Om jag köper en spindel med 1000 DVD+R från wesellcd.com kostar det, inklusive frakten, ungefär 430 kronor. Vad leder det till, om inte mindre pengar från kassettersättingen?
Och går kassettersättningen till folk som skulle kunna behöva den? Nej! Den går till de artister som spelas mest på radio. Det var ju logiskt, de rikare blir rikare och de andra skiter man i. Jag tror verkligen att Darin tar skada av lite fildelning, eller någon annan som spelas på radio. De är redan på äckligt rika att de inte behöver några pengar. Oavsett vad det är du kopierar, så går pengarna till samma artister. Err, till deras skivbolag. Helt sjukt, men så fungerar det.

När man övergick till datoriserade tryckpressar behövde man inte längre sättarna, och de blev arbetslösa. Det var ingen som föreslog en straffskatt på datoriserade tryckpressar för att bevara sättarnas jobb, eller?
Det är så den fria marknaden funkar - man anpassar sig eller dör. Valet är ens eget.

De vocibus clamantibus in deserto

Igår sändes det fjärde avsnittet av TV-serien Kommissionen på SVT1. Avsnittet kan laddas från ThePirateBay. Gårdagens avsnitt var överlägset det bästa hittills. Och det säger jag inte för att skådespelet eller handlingen var ovanligt bra. Nej, det säger jag för att det var underbar samhällskritik. Den svenska byråkratin fick sig en rejäl känga, och det kändes skönt. Men något som uppmärksammades, och som borde göras det oftare, är EU:s förslag till datalagring.
Det illustrerades mycket konkret i en scen, när karaktären Uni Hoffer - en halv-anarkistisk kvinnling datortekniker - förklarar vad förslaget innebär. Hon ska förklara vad det betyder för Kommissionens kvinna i Bryssel - Grete Ancker - och tar fram en laptop. Hon håller upp den så att Grete kan se den över videolänken.
Uni: Är det något du vill berätta för oss, Grete, med tanke på att du surfade efter nakna tjejer igår?
Grete: Jag kollade på Bukowskis, får man göra så där?
Uni: Med det här förslaget får man det.
Helt underbart. Tyvärr är risken att folk inte inser att detta inte är fiktion. Förslaget finns i verkligheten, och gissa vem som är drivande? Jo, Sveriges "justitieminister" Thomas "Jag är en fascist som gillar storebrorssamhället och beundrar Kina" Bodström. Bodström är ett rent skämt. Han visar på total avsaknad av respekt för mänskliga rättigheter och privatliv.
Vill vi ha det som i Folkrepubliken Kina, ett land som avrättar flera tusen människor om året utan rättegång för att de har fel åsikter, ett land som övervakar sina innevånares internetvanor, som censurerar allt, som skiter totalt i allt vad mänskliga rättigheter heter, vill vi ha det som i det landet? Om Thomas får bestämma, ja.
Uni påpekar även att förslaget är helt meningslöst mot terrorister, och bara motverkar sitt syfte. Hur korkad är man om man planerar en terroraktion över MSN Messenger utan kryptering? Inte smart nog att genomföra attacken i alla fall. Vad händer om man övervakar nätet? Jo, de som man "har tänkt sätta dit" vidtar ännu starkare åtgärder för att inte åka dit. Uni säger också att det bara kommer användas för att sätta dit fildelare. Alla ni som missade avsnittet igår, ladda ner det och se.
Men allra bäst är slutet när Grete intervjuas i Rapport och hennes tal i EU-utskottet. Det är helt fantastiskt, hon säger det som vi redan vet. Att terroristerna bara vill krossa det fria och öppna samhället, och att om vi inskränker våra rättigheter har terroristerna vunnit en stor delseger. "Vi kan inte låta terroristerna förstöra vårt fria samhälle, vi klara det så bra själva! Kan själv!" I intervjun svarar hon på frågan om attacken inte hade kunnat förhindras om man "hade snokat lite mer": "Ja, kanske det. Men min uppgift som politiker är att väga saker mot varandra och i det här fallet vägde privatlivet tyngst." Helt underbart. Sådant här behövs verkligen i dagens samhälle, och att det är i mainstream-media på bästa sändningstid gör det inte sämre.
Skriv på Data retention Is no Solution och besök stoppa-storebror.se.

Och det där med Kina, det gör mig så upprörd att ingen i Sverige tar tydligt avstånd från diktaturen där, förutom Lars Leionborg. Men när han gör det, då klipps det bort, och berömmet av den ekonomiska utvecklingen tolkas som om han gillar Kinas diktatur. Göran Perssons uttalande om politisk stabilitet, det är så självklart. Ja, Göran, ett land brukar vara ganska stabilt när man har en enpartistat, en stenhård diktatur som avrättar alla oliktänkande och censurerar allt. Det säger väl sig självt att det politiska läget stagnerar när ingen vågar uttrycka sig kritiskt eller när det inte finns någon möjlighet att förändra systemet. Som Kim Jong-Il säger i Team America: "Why is everyone so fuckin' stupid?"

Kommissionen är helt fantastiskt, det är spännande men samtidigt högklassig samhällskritik.
I övrigt har jag registrerat bloggen på bloggtoppen.se, och blev positivt överraskad när jag såg läsarantalet, i skrivande stund har jag 112 unika besökare. Jag kunde aldrig tänka mig att så många skulle läsa det jag skriver, och det känns verkligen motiverande. Tack, alla som läser bloggen.

Tuesday, September 13, 2005

Nationella proven "orättvisa"

Detta är inte IT eller teknikrelaterat, men det är ett ämne som jag är engagerad i: skolpolitiken. Dagens skolpolitik sammanfattades mycket bra på DN Debatt i söndags. Den svenska skolpolitiken kan beskrivas som totalt hjärndöd. Om man vill uttrycka sig milt alltså. Jag ska inte ljuga och säga att jag kan formulera mig bättre än Eberhards artikel, så jag citerar den rakt av:
En av de viktigaste dogmerna i trygghetssamhället är att det är farligt att tävla, kanske det fulaste man kan göra. För att en elev skulle vara bättre än en annan är närmast en obeskrivlig lögn, även om vi alla vet att så är fallet.

Och även om vi alla vet det får vi absolut inte uppmuntra den duktige till att tävla. Åtminstone inte i skolämnen. Samhället strävar nämligen inte längre efter att alla ska få samma chans utan efter att alla är lika bra, likadana, lika dåliga. Kan inte den sämste bli bra så får den bästa bli dålig.
Helsvenskt med andra ord. Den vidriga politiska korrektheten börjar redan i skolan. Det är orättvist om Lisa är lite bättre på att räkna än Lasse, för då kan Lasse bli ledsen och hämmas i sin kreativitet. Vänsterorienterad skolpolitik bygger på dessa principer. Problemet är att det, precis som den mesta vänsterpolitiken, inte fungerar i praktiken.
Det senaste tillskottet i raden av pinsamma beslut om skolan är att de nationella proven på gymnasiet är... orättvisa! Detta eftersom språket gör att invandrarbarn har svårt att ta till sig innehållet. Goddag, vi bor i Sverige. I Sverige talar man svenska. Frågan tas upp på DN:s ledarsidor idag. Lösningen på att vissa elever inte talar så bra svenska är att utsätta dem för mindre svenska. Vem var det som sade att skolan förbereder eleverna för livet? "Om man inte förstå svenska då det vara svårt att livet klara i Sverige, fattar'u mannen?"

Det är dags att inse en sak. Om Lisa får ett bättre resultat på ett prov än Lasse, ja då beror det inte på att provet är orättvist (det kanske diskriminerar pojkar?), utan på att Lisa antingen är lite smartare än Lasse, eller att hon helt enkelt pluggat hårdare. Betygen måste sättas tidigare. Låt varje skola bestämma exakt när, men fastställ när betyg senast måste sättas, till exempel årskurs sex. Sen bör man även öppna för att dela in elever efter deras nivåer. Det är inte rimligt att om man befinner sig på en högre nivå än klasskamraterna tvingas att studera samma saker. Då slösas tid bort, vilken man kunde utnyttja till att lära sig nya saker och på så sätt förbättra sina framtidsutsikter, men icke! Rättvisa, det är när alla har det lika dåligt.
Praeterea censeo linguam suecanam misellam esse.

Monday, September 12, 2005

Årets bästa debattartikel

Är den här av David Eberhard. Den fullständigt maler ner den svenska mentaliteten.
Och även om vi alla vet det får vi absolut inte uppmuntra den duktige till att tävla. Åtminstone inte i skolämnen. Samhället strävar nämligen inte längre efter att alla ska få samma chans utan efter att alla är lika bra, likadana, lika dåliga. Kan inte den sämste bli bra så får den bästa bli dålig. Vi har i dag enligt flera undersökningar en skola som inte är internationellt gångbar. [...]
Det är följden av det vi ser när människor inte orkar eller vill jobba eller vågar starta egna företag. Varför ska de göra det? Staten tar tryggt hand om oss ändå.
Läs och njut.

Saturday, September 10, 2005

Även staten kan begå brott

Nu har BSA börjat ge sig på staten också. Varför ge sig på grus när det finns berg?

I hela samhället, företag såväl som statliga myndigheter, sker årligen piratkopiering för 2,2 miljarder kronor, uppger Hugosson och Bergh.


Jaha...? För att ladda ner kostar så jättemycket. Och när jag laddar upp tjänar jag massor av stålar.

I en rapport från år 2000 om myndigheternas hantering av licensiering och programvara ansåg endast sex procent av tillfrågade myndigheter att de var helt säkra på att endast lagliga program användes och 22 procent inventerade sällan sin programvara
Den är alltså fem år gammal. Mycket aktuell idag, eller? Och sen kan man fråga sig om det är en vanlig tjänsteman som har svarat eller den IT-ansvarige.

"Det är inte acceptabelt att statliga organ eller bolag underlåter att vara korrekt licensierade och på så sätt bidrar till att förvränga det allmänna rättsmedvetandet", skriver Hugosson och Berg.

Välkommen till verkligheten, staten stjäl över 1000 miljarder kronor varje år. Vilket "allmänna rättsmedvetande" snackar ni om? "
577305 registered users. 1874055 peers (1502664 leechers + 371391 seeders) in 95137 torrents on tracker." Oj vad folk bryr sig. De är livrädda!

Dessutom bör spridningen av upphovsrättsligt skyddat material på exempelvis internet kunna leda till hårdare straff. "Maxstraffet för grövre upphovsrättsintrång bör höjas till åtminstone 4 års fängelse", skriver Hugosson och Berg. De efterlyser även ökade resurser till polis och åklagare som arbetar med upphovsrättsintrång.
Storebrorsstaten monteras upp, rättssäkerheten monteras ner. Är det rimligt att bli dömd till 4 år i fängelse för ett brott som inte skadar någon?

Thursday, September 08, 2005

Jag vet - vi försvarar demokratin. Genom att avskaffa den!

Via Henrik Alexanderssons blogg kan man läsa att EU vill "försvara" demokratin genom att... inskränka den! Bakvänt är bara början. EUObserver skriver:

In the aftermath of the July bomb attacks in London, senior politicians are now warning that EU citizens will have to accept curbs on their civil liberties in the fight against terrorism.
Så... logiskt? Terrorister är inte korkade, övervakning funkar inte. Om man är beredd att dö för något, beredd att spränga sig själv i bitar, då lär man knappast bry sig om polisen eller någon annan ser vad man gör. Terrorism handlar om uppmärksamhet, om att skapa rädsla. Någon som kan lista ut varför det heter terrorism. Tips: det handlar inte om Irakkriget.
Skriv under listan på dataretentionisnosolution.com, och besök stoppa-storebror.se, om du inte redan har gjort det.
Värt att notera är att Pär Ström, mannen bakom Stoppa Storebror kommer att talaFrihetsfrontens talarkväll den trettonde.

I frågan om datalagring verkar det i alla fall som om det finns lite hopp. Ordföranden för European Confederation of Police (nej, Antipiratbyrån är inte medlemmar) har kritiserat förslaget i ett pressmeddelande.

Pontén svarar på frågor

Äntligen! Nu ska vi få veta hur han tänker, mannen som tror att audio- och videoanalys i realtid är realistiskt, att DRM är logiskt och fungerar, samt att fildelning går att stoppa. Det rör sig alltså om att Pontén får svara på frågor från ComputerSwedens läsare.


1. Får man lov att kalla er för Piratbyrån, nu när Datainspektionen bevisat att ni är mer "pirat" än "anti" i er hantering av personuppgifter?
Jens Nylander, Jens of Sweden
Datainspektionen har meddelat ett beslut vilket är något helt annat än ett bevis. Finland och Danmark har liknande lagar och där är hanteringen av ip-nummer tillåten. Vi har begärt undantag och hur Datainspektionen beslutar är osäkert. Både du och jag vet hur viktig immaterialrätten är. Jag är säker på att du inte vill att dina produkter kopieras eller att någon annan använder ditt varumärke.


Ok, Piratbyrån är taget. Men annars är det en vettig fråga. Jomenvisst, vad en myndighet beslutar är inte ett bevis. Det kan man strunta i. Pontén säger sig upprätthålla lagen, men skiter i den totalt. Konsekvent, eller hur? Finland och Danmark - ja, det är två länder. Hade du MVG i geografi, Henrik? Skulle inte tro det, för då skulle du ha insett att lagstifningen i Finland inte påverkar Sverige. Det är det som kallas för suveränitet - ingen har högre eller samma makt som staten i ett land. "
Jag är säker på att du inte vill att dina produkter kopieras." www.kernel.org, www.gnu.org, www.openoffice.org, www.distrowatch.org. Jag skulle bara bli glad om den musik som jag producerade spriddes, jag skulle bara bli glad över att folk gillade den. Sen har jag även släppt ett antal mindre program under GPL, till exempel en FTP-klient och en RSS-läsare.
Och ja, immaterialrätten är jätteviktig. För utan den hade vi aldrig fått konstnärer som Leonardo da Vinci och Michelangelo. Och kompositörer som Mozart, Bach och Beethoven. Utan immaterialrätter hade de aldrig skapat sin konst. Vänta lite... Det fanns ingen upphovsrätt när de levde!

7. APB förordar bland annat att operatörerna ska strypa fildelningsprotokoll. I opensource-världen används till exempel Bittorrent i stor utsträckning för att distribuera lagligt, såsom hela Linux-distributioner. Hur hade ni tänkt filtrera lagligt användande från olagligt?
Det jag har fört fram är att internetoperatörerna bör få ta ett ansvar men det är egentligen för tidigt att diskutera detaljer exakt hur detta ska ske. Filtrering är egentligen den minst intressanta arbetsmetoden men den kan bidra till en lösning.
Och det är därför som Pontén gillar filter. Vad konsekvent du är Henrik, jag önskar att jag hade åsikter som gick i så raka linjer, enligt så tydliga principer.

Nedprioritering av trafiken är en annan metod och vi kommer att se andra tekniska lösningar om det skapas en efterfrågan. Internetoperatörerna skulle också kunna informera sina kunder om att upphovsrättslagen gäller samt agera mot dem som trots uppmaningar om att sluta fortsätter att begå brott.

Ehm ja... Lagen om elektronisk kommunikation då? Min ISP får bara lagra hur mycket bandbredd jag använder, eftersom fakturan räknas ut på det, inte mer. För den som vill veta har jag denna månad laddat upp 93.69 GB och ner 7.79 GB.

Du har helt rätt i att BT även används i lagliga syften. Det som rakt av kan vara möjligt är att filtrera bort siter (domäner, ip, hostnamn) som tillhandahåller olagligt material.

Och då blir man populär! Sen var det ju bara det att en tracker inte tillhandahåller något olagligt. Så vitt jag vet (men vad vet jag jämfört med Henrik, allas vår guru) är det inte olagligt att distribuera några filnamn och checksummor, och ett par ip-adresser - som man har tillstånd att distribuera alltså. Än, i alla fall. Om det blir olagligt, då köper jag en T-shirt från Piratbyrån och väntar på att arresteras. Om upphovsrättsbrott är stöld (vilket det inte är), borde man då inte utdöma liknande straff? Borde man då inte göra det olagligt att sälja knivar - mordvapen ju. Eller kanske skruvmejslar, man kan ju hitta på massor av otyg med dem.


8. Eftersom du tycker att operatörerna ska bli skyldiga att strypa den olagliga fildelningen på nätet, anser du då också att Vägverket ska vara skyldiga att hindra stulna bilar att färdas i vägnätet?
Nej, eftersom Vägverket inte tjänar pengar på de stulna bilarna och det finns trafikpoliser.
Å andra sidan tjänar Vägvärket pengar genom stöld, vilket är något lägre (nej, fortfarande inte lika lågt som Glocalnet). Nu ska vi se här. Jag betalar för en tjänst. Jag betalar min ISP för att få uttnyttja deras tjänster. Min ISP får inte pengar när jag fildelar. Ingen får pengar. Och Telia tjänar pengar på porren. Jomenvisst. Ska jag ta och bränna ut min mp3-samling i ett par kopior och posta dem till mina vänner? Tjänar Posten då pengar på fildelningen? Samma sak gäller om någon skulle posta mordhot, eller, brevbomber. Posten tjänar pengar på terrorism!

Internetbranschen måste mogna och börja inse att seriösa bolag inte i längden kan blunda för att stora delar av deras intäkter genereras av delvis olaglig trafik.
De måste se frågan mer långsiktigt.

Så... våra svenska internetleverantörer är inte seriösa företag? Okej. Kastar vi inte lite sten i glashus nu? Nej, det gör vi inte. För det finns inget kvar av glashuset att kasta sönder.


9. Hur mycket omsätter APB?
Jämfört med de stora belopp som försvinner från upphovsinnehavarna och som därmed inte kan satsas i ny underhållning, så är vår omsättning helt försumbar.

... Inga kommentarer.

1
7. a) Är det lämpligt att APB, som har brutit mot personuppgiftslagen och använder sig av brottsprovokation i sitt arbete, anklagar Internetoperatörer för att hjälpa sina användare att begå brott?
Se mitt tidigare svar om personuppgiftslagen. Innan beslutet kom kunde inte ens Datainspektionen svara på om ett ip-nummer var en personuppgift.
En fråga bara, spelar det någon roll om Datainspektionen kunde svara på frågan före beslutet? Det är olagligt. Punkt slut. Alla är lika inför lagen, heter det tydligen.

19. Ber om ursäkt å mina internetvänners vägnar för all skit du får ta. Min fråga: Är säkrad upphovsrätt i din mening viktigare än säkrad frihet, integritet och yttrandefrihet på internet?
Det var vänligt. Nej upphovsrätten är inte viktigare men jag tror att situationen går att lösa. Ofta är det överhuvudtaget ingen konflikt. Det är inte yttrandefrihet att släppa ut någon annans opublicerade film på internet. Det är ett missförstånd att internet skulle vara fritt från lagar, det är inte tillåtet att sprida barnporr, nazipropaganda eller bombrecept där. Man kan inte ha friheten att begå brott.
Uhm.. var ska vi börja? Jag vill se att någon lyckas uppräthålla lagar på nätet innan jag tror det. Och så var det ju det här med att vi ska avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Mycket av det som idag är brott bör inte vara det.

Friday, September 02, 2005

Filtreringssnacket fortsätter.

Tidigare poster här och här. Läs även mer om censur nätet. ComputerSweden fortsätter att publicera artiklar om filter mot fildelning. Senast i raden är en om att man kan prioritera annan trafik, och på så sätt strypa hastigheten för fildelarna. Frågan är hur man rent tekniskt ska göra det. Och om man blir så populär som internetleverantör om man gör det. Undrar om det inte bryter mot någon marknadsföringslag att göra det också, eftersom man inte får den bandbredd som reklamen anger. Det ska till finstilt skrift. "Hastigheten kan påverkas av avstånd till telestation. Hastigheten för vissa tjänster kommer att vara lägre." Och hur många går på det? Men, rent tekniskt. Hur har de tänkt göra det? Ska de övervaka trafiken i realtid för att identifiera protokoll? Det borde gå, men sådan information får inte lagras enligt lagen om elektronisk kommunikation, alltså kan den inte användas i bevissammanhang.

- Flera av våra kunder vill kunna prioritera ned trafiken på vissa protokoll. Det finns en mängd system som klarar att göra det i realtid, säger Tor Borrhed, vd på Netadmin System.


Visst, om det bara drabbar dem. Jag vill inte att någon annan begränsar mitt internetanvändande. Det är min dator, min uppkoppling, mitt ansvar. Dessa moraltanter som ska förstöra för alla eftersom någon omogen liten skit inte klarar av att hantera det. "Rättvisa - alla har det lika dåligt." Vet ni vad? Man kan skicka droger och vapen och saker som bryter mot lagen om politisk korrekthet via posten. Är det postens fel? Ska posten öppna alla brev och kolla innehållet? Nej, självklart inte. Men på internet, där får man snoka som man vill. Storebror är fortfarande inte en trevlig person.

IT-strategigrupp bemöter Ponténs filteridéer

Inte nog med att Pontén får kritik från tekniska experter angående hur hans filter skulle fungera (audio-analys i realtid - lycka till), nu kritiseras han av regeringens it-politiska strategigrupp (Ja, de borde skaffa ett kortare namn) och diverse internetleverantörer. Lagen som Henrik tjänar sitt uppehälle på att vränga verkar inte tycka om hans något hårdhänta behandling. Debattartikelns slutkläm är bland det smartaste som sagts om censuren:

Internetoperatörer som förmedlar trafik mellan två parter kan inte ha ansvar för innehållet, på samma sätt som ansvarsfrihet föreskrivs för post- och teleoperatörer.

Om jag ringer och mordhotar en kändis, är Telia då ansvariga för mordhotet? Samma (brist på) tänkande. Ja, bortsett från att man inte kan ta ansar för sig själv som svensk alltså.
För det första framgår det inte med tillräcklig tydlighet vad det är för åtgärder som önskas, och därmed vem som ska utföra dem. Är det förhindrande av internettrafik till en viss destination? Är det användning av en viss tjänst? Är det filtrering av visst innehåll?
[...]
Den som förmedlar internettrafik kan enbart blockera trafik till vissa destinationer.

Den som tillhandahåller en tjänst kan utföra filtrering vad gäller den tjänsten.
Hmm... ska vi blockera thepiratebay.org? Vänta lite - Pirate Bay lagrar ju inget material som bryter mot upphovsrätten, en tracker talar bara om för datorer var filer finns, och vilka delar de är uppdelade i, samt ett värde för att kontrollera att överföringen gick rätt. Det bryter knappast mot upphovsrättslagen, och om det skulle bli kriminellt är det ännu mer absurt än den sjuka regleringen av verktyg för att kringgå kopieringsspärrar.
Hur mycket respekteras yttrandefriheten idag i Sverige? Svaret är: Nästan inte alls. Storebror är inte en trevlig person, även om han kan tyckas vara det. Att logga våra internetvanor är helt hjärndött. Ja, terrorister chattar över MSN och besöker sidor utan kryptering. Man är inte särskilt smart om man använder ett publikt medium för att planera en terrorattack. Är man någorlunda smart - och ja, terrorister är inte idioter - så träffas man fysiskt och på olika ställen varje gång. Tror EU att en terrorist skulle avslöja sig genom att använda den något indiskreta mailadressen mohammedJIHAD@hotmail.com?

Vi behöver mindre övervakning och censur, inte mer. Censur handlar i förlängningen inte om att stoppa brott och skydda rättigheter, utan om att staten ska begå brott och inskränka medborgarnas rättigheter. 1984 borde vara obligatorisk läsning i samhällskunskap i skolan, så att åtminstone någon inser vart vi är på väg. För de lite trögare: mot ett inte så trevligt storebrorssamhälle.

Mer DRM i Windows Vista

Så var det dags igen, en ny "idiotsäker" kopieringsspärr ska inkluderas i Windows Vista. Problemet är bara att om man uppfinner något idiotsäkert, så uppfinner naturen bättre idioter. Och vi vet ju hur duktiga just Microsoft är på att skydda sig från pirater. Och DRM försvårar ju bara för de lagliga användarna - scenens releaser inkluderar knappast DRM, eller hur? Men idioterna vägrar inse det, och det faktum att det inte går att skydda en digital fil.

Men det ligger i de digitala filernas natur att de kan kopieras – precis som det
ligger i vattnets natur att vara vått!
--Rasmus Fleisher

IDG skriver så här:
Operativsystemet kommer att innehålla en rad olika funktioner som ska göra det i princip omöjligt att till exempel kopiera filmer från framtidens dvd-format.

Bland annat kommer Vista att utföra all hantering av skyddad media i ett speciellt minnesutrymme vilket ska hindra potentiella pirater.

Tanken är att DRM-skyddad media kommer att dekrypteras endast i detta minnesutrymme och att det inte på något vis ska vara möjligt att dra fördel av den processen för att på det viset ta fram en version av filen utan DRM.

Uhm... hur hade ni då tänkt er att man skulle kunna skriva tredjepartsspelare? På något sätt måste det ju att gå att komma åt det där minnesutrymmet, hur ska man annars kunna spela upp skiten? Det lär ju inte ta länge innan någon skicklig person reverse engineerar WMP eller någon annan godkänd mjukvara, och helt enkelt kopierar in koden i sin spelare. "Varsågod, ta min Enigma, men dekryptera inte mina meddelanden."

Företaget har bland annat som mål att Vista ska bli en naturlig del av hemmet i form av till exempel media-pc
Så überlogiskt! Naturligtvis vill jag ha en media-pc som inte låter mig spela upp vad jag vill! För övrigt gillar jag förkortningen "P[I]MP". Nu är det inte bara ena sidan som kopplas ihop med moraliskt förkastliga personer!