Machina libera

Tuesday, September 20, 2005

Insändare om skolan

Ytterligare ett inlägg om skolpolitik. Jag börjar med att skriva av insändaren som jag svarar på, eftersom den inte publiceras på webben.

Skolan behöver inte fler piskor

I VK 13/9 skriver Anders Ågren (m) tillsammans med Niklas Sandström (MUF) en insändare om dagens skola. Där tar de upp ett viktigt och allvarligt problem men missar halva poängen. Att elldeles för många elever lämnar högstadier med ofullständiga betyg är allvarligt men lösningen heter inte mer piska.
Skolans problem är inte kunskapen som lärs ut. Problemet är att fokus ligger på betygen, inte kunskap. Det måste bli accepterat att misslyckas. Då vågar fler försöka.

Högstadiet är en turbulent tid för många ungdomar och därför måste skolan kunna anpassa sig utan att peka ut någon som dålig. Många går ut högstaidiot utan möjlighet att gå vidare och många 15-åringar känner sig svikna av vuxenvärlden. Då hjälper inte fler betyg. Risken bara ökar att de för att hävda sig slår sig fria grån skolan. Hur kan moderaterna tro att det ska bli coolt och okej att plugga utan att bli tönt bara för att moderaterna inför betyg tidigare?

Nej, skolan behöver inte fler piskor, däremot morätter. Fokus måste flyttas från betygen till kunskap. Byt ut dagens betygssystem mot godkänd och ännu inte godkänd. Ändra antagningen till gymnasiet nå att intresse styr valet av utbildning.

Gör det möjligt för elever att inhämta kunskap på flera olika sätt, anpassat efter deras förutsättningar. Det kommer att till mindre utslaglning, kunskapen hamnar i centrum och fler elever kommer att passa in.

Joakim Berglund
SSU:are i Västerbotten

Och min insändare. Notera att jag inte kunde vara lika sarkastisk som på bloggen, jag vill ju att den ska komma med i tidningen. Insändaren har endast skickats till Västerbottens-Kuriren.

Svar till Joakim Berglund (VK 17/9), som skriver att problemet i dagens skola är betygen, och att med betyg ligger fokus på betyg, inte på kunskap. Det har tydligen undgått honom att betygen grundas på kunskap. Vidare skriver han att det måste bli mer accepterat att misslyckas. Till skillnad från idag? Till skillnad från när studiemotiverade elever som tar sin utbildning på allvar kallas för, och anses som töntar och i många fall blir mobbade. I dagens skola är incitamentet att plugga nära noll. Det beror på att man vet att även om man inte bryr sig om skolan, så händer inget. Det måste tydligt kännas när man inte orkar bry sig om skolan. Om man inte tar sin utbildning, sin framtid, på allvar, då måste man vara beredd att ta konsekvenserna. Varför går kunskapen i skolan ner, i jämförelse med andra länder? Jag tror att det beror på slappheten. För inte kan det vara så att svenskarna har blivit dummare med åren? Det påstås ofta från diverse politiska förbund att betyg skapar press på eleverna. Är det fel? Är det fel att man faktiskt sätter lite press på att folk ska lära sig saker, få kunskap?

Nej, betyg leder inte i sig till att pluggandet blir coolt. Men tidigare betyg kan leda till att fler pluggar, och att studerandet blir normen. Skolan behöver absolut inte fler morötter, för morötter funkar inte i skolan. Det visar den nuvarande skolan, med all önskvärd tydlighet. Det är inte rena piskor som behövs heller, vad som behövs är krav på eleverna. Man måste få ställa krav, och om de inte uppnås vidta åtgärder.

Joakim Berglund vill göra "det möjligt för elever att inhämta kunskap på flera olika sätt". Det känns inte som att det går ihop med att förbjuda friskolor. Hans tanke om att utbildningen ska anpassas till allas olika förutsättningar är god. Men det betyder i praktiken att alla tvingas anpassa sig till den sämste i klassen. Duktiga elever har lika stor rätt till utbildning och kunskap som mindre duktiga. Men de får inte de utmaningar de behöver, då kan ju de andra barnen bli ledsna och besvikna eftersom de inte är lika duktiga. Vi måste öppna för att fler får utmaningar, får gå vidare istället för att repetera samma saker om och om igen.
Tävlingsdriften är en grundläggande del av människans natur. Att förneka den leder till katastrof. Viljan att vara lite bättre är ofta starkare än viljan att vara bra - och i dagens skola är båda nästan obefintliga.


Och för att avsluta har jag fått ytterligare ett svar från en EU-parlamentariker:

Jag håller med dig och kommer att rösta nej till förslaget.

Med vänlig hälsning,

Hélène Goudin,
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home