Machina libera

Friday, September 23, 2005

Äntligen - (m) sågar storebror

Beatrice Ask (m) sågar nu EU:s förslag om att lagra våra internetvanor. Tidigare poster i ämnet: 1, 2. Såhär säger hon om Thomas Bodström: "Oss emellan vet han ingenting om datorer." Något som han själv har erkänt. Sådana uttalanden behöver vi mer av.
- Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat, säger Beatrice Ask.
Ingenting som vi inte redan visste, men det kan inte upprepas och betonas tillräckligt mycket.

Enligt Thomas Bodström ska informationen bara användas för att bekämpa grova brott, som terrorism.
- Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna, säger Beatrice Ask.
Vi kan ställa oss frågan om Bodström är lika positiv när registret läcker. Det som skulle göra absolut störst intryck i frågan skulle vara om Bodström direkt konfronterades med effekterna - ungefär som i Kommissionen. Det verkar som om Moderaterna är det parti som har den sundaste hållningen i den här frågan, deras EU-parlamentariker Christofer Fjellner är också tydligt kritisk mot storebror. När kommer de andra partierna uttala sig? Värt att notera är att jag ännu inte fått svar från fler EU-parlamentariker, och de jag har fått har varit kritiska. Är det så att de inte vågar stå för sina åsikter?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home