Machina libera

Thursday, October 13, 2005

Antipiratbyrån får tillstånd av Datainspektionen

Antipiratbyrån har fått tillstånd från Datainspektionen för att fortsätta med sin jakt på fildelare genom insamling av ip-adresser (IDG, Aftonbladet, Oscar Swartz, Piratbyrån). Det är inte bra, men det är inte katastrofalt heller. IP-adressen i sig innehåller ju ingen personinformation, men det är skrämmande. Utreda brott ska polisen syssla med, ingen annan. Samtidigt beror effekterna på hur det går i Västerås - döms han till böter är det inte lagligt för internetleverantörer att lämna ut namn till polisen, då det bedöms som för integritetskränkande i förhållande till straffet. Men integritet, det får inte stå ivägen för upphovsrätten! Tänk om ingen vågade skapa något, nog är det värt att offra lite integritet för?
Men, Antipiratbyrån har brutit mot Personuppgiftslagen, och det bör de dömas för. Intressant är även att det i tillståndet står att man inte får använda det till "någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten". Då kan man ju fråga sig om det är rätt att utfärda ett sådant tillstånd, till en organisation som blev fälld för att ha kränkt integriteten. En gång snokare, alltid snokare.
Trots att namnet antyder det är Antipiratbyrån, som tur är, inte en myndighet. Än. Om de fick som de vill skulle vi knappast ha någon integritet kvar. Men, lagrande av en ip-adress är som sagt inte ett allvarligt brott mot integriteten. Den kan inte knytas till en viss person med säkerhet på 100%, och man måste gå genom internetleverantören för att ens kunna binda den till en person, vilket man kanske inte får om resultatet av Västeråsfallet endast blir böter.

Hur som helst kommer det inte att ha någon störra verkan, piraterna är fler än 800000. Det finns inte en chans att Antipiratbyrån eller rättsväsendet skulle kunna få fast alla.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home