Machina libera

Sunday, October 23, 2005

Intellektuell egendom är stöld

Nej, jag har inte blivit kommunist. Poängen med denna bloggpost är att förklara hur jag, som libertarian kan vara mot upphovsrätten och patent. Argumenten för upphovsrätt och patent är klara och tydliga. Vissa, bland dem Ayn Rand, hävdar att intellektuell "egendom" är en naturlig rättighet:
Patents and copyrights are the legal implementations of the base of all property rights: a man's right to the product of his mind.

Naturligtvis måste man kunna äga det man producerar. Men frågan är då, om A uppfinner en ny sorts brödrost (till exempel), och B oberoende av honom uppfinner samma brödrost, har A då rätt till B:s brödrost? Här ser vi vad problemet med patenträtten är, den ger en uppfinnare rätt att bestämma vad alla andra får och inte får göra med sin egendom. Samma sak gäller för upphovsrätten, den tillåter andra att bestämma hur jag får använda min dator, min mp3-spelare, mina tomma CD-skivor. Man kan anse att upphovsrätten kan ersättas med avtal, att när jag köper något upphovsrättsskyddat har jag ingått ett avtal med upphovsmannen att inte sprida verket vidare. Problemet är bara hur man får avtalet att påverka tredje part. Ett exempel:
A köper en brödrost av B, som har patent på den. Han ingår ett avtal med B som säger att han inte får kopiera brödrosten. Men C ser As brödrost, och får en idé. Han går hem och konstruerar en likadan. Har C brutit mot avtalet, ett avtal som han inte har ingått?

Ytterligare ett argument mot patent är att konstatera att de är monopol som garanteras av staten, något som borde väcka misstankar. Här kommer vi in på den andra sortens argument för patent och upphovsrätt, de skapar incitament att uppfinna och skapa. Man kan, som bland andra Milton Friedman, ifrågasätta om patent verkligen är nödvändiga för att människor ska uppfinna, eller om de bara påverkar vad som uppfinns.

For one thing, there are many “inventions” that are not patentable. The “inventor” of the supermarket, for example, conferred great benefits on his fellowmen for which he could not charge them. Insofar as the same kind of ability is required for the one kind of invention as for the other, the existence of patents tends to divert activity to patentable inventions.

Murray Rothbard skriver i Man, Economy and State:
It is by no means self-evident that patents encourage an increased absolute quantity of research expenditures. But certainly patents distort the type of research expenditure being conducted. . . . Research expenditures are therefore overstimulated in the early stages before anyone has a patent, and they are unduly restricted in the period after the patent is received. In addition, some inventions are considered patentable, while others are not. The patent
system then has the further effect of artificially stimulating research expenditures in the patentable areas, while artificially restricting research in the nonpatentable areas.

Man kan misstänka att det finns större incitament att uppfinna något som man kan få monpol på, än något som alla får producera. Utan patent skulle vi kanske se andra uppfinningar, inte färre. Och, skapar ett monopol incitament att utveckla nya produkter?
Om man argumenterar utilitaristiskt, alltså att fördelarna överväger nackdelarna, kan man motivera många saker som är direkt oförenliga med libertarianismen. Enligt en utilitaristisk etik är det rätt att plåga en minoritet, om majoriteten får det bättre. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå vilka problem det ställer till med om man försöker kombinera det med icke-aggressionsprincipen.

För att sammanfatta, så är patent och upphovsrätt inskränkningar i äganderätten, en uppfinnare eller författare kan hindra alla andra från att utnyttja sin egendom som de vill - stöld helt enkelt. Sen kan man argumentera mot dagens upphovsrättslagstiftning, som är rent absurd. För det första sträcker den sig 70 år efter upphovsmannens död. Det kan man inte motivera, varken med utilitaristiska argument - vad har en död människa för glädje av sin upphovsrätt? - eller naturrättsliga, kan döda människor äga något? För det andra är det olagligt att kringgå DRM, vilket är patetiskt. "Här, ta mitt kassaskåp och nyckeln. Sno inte mina pengar, är du snäll." Det är även olagligt att skapa verktyg för att kringgå DRM, varför förbjuder vi inte bilar, man kan ju köra för fort med dem?

4 Comments:

 • hnmn immateriell egendom är inte stöld men vist är det ett garanterat monopol.
  jag själv är varken för eller mot immateriell egendom därför jag insett att det är en svår fråga som kan diskuteras i oändlighet.
  De som är för den immateriella egendomen är det för att de anser att det är tackvare den som marknadsekonmin går runt. Det är delvis sant utan den skulle vi inte ha företag som tetrapack, skf och för att inte tala om alla skiv och filmbolag. Och företgen ger Jobb vilket är bra.
  Upphovsrätt har funnits så länge det funnits musik och film och det finns inte många filmer som inte använder upphovsrätten för att finansera sig själv.
  Dessutom används också upphovsrätten mycket vad det gäller kredit t.ex får inte jag ta dina texter på din blogg och säga att det är jag som har skrivit dem.
  Dock så stämmer det att upphovsrätten många gånger sätter knut på sig själv och att den kliver över den fysiska egendomen. .
  Det jag vill att du ska veta är att det inte är försvarbart att regissörer, artister eller programmerare inte ska kunna tjäna pengar på sitt yrke bara för att deras verk KAN kopieras.

  By Blogger Wowow, at 10/23/2005 6:48 PM  

 • "Det jag vill att du ska veta är att det inte är försvarbart att regissörer, artister eller programmerare inte ska kunna tjäna pengar på sitt yrke bara för att deras verk KAN kopieras."

  Jag nekar dem inte sitt levebröd, fildelning skadar inte artisterna. Jag har så sent som idag köpt musik.

  By Blogger Robin Ekman, at 10/24/2005 3:59 PM  

 • This comment has been removed by a blog administrator.

  By Blogger Wowow, at 10/24/2005 4:50 PM  

 • okej men då måste ju immateriell egendom finnas i viss mån. För annars skulle du ju inte veta om det verkligen var rätt person som spelade in skivan och som spelade in den..

  By Blogger Wowow, at 10/24/2005 4:53 PM  

Post a Comment

<< Home