Machina libera

Thursday, November 24, 2005

Hejdå privatlivet!

Nu har en kommité i EU-parlamentet röstat för datalagringen, massövervakningen. Tack så mycket för att ni skydda våra rättigheter! Nu ska data lagras i bara sex månader till ett år, istället för två. Vilken stor och viktig integritetsstärkande skillnad! Från början stod det att man ville komma åt allvarlig brottslighet. Ordet allvarlig har man nu strykt. Det betyder att man vill övervaka hela europa för att kunna sätta dit ett par fildelare.

Övervakning går inte att försvara. Thomas Bodström och hans anhängare hävdar att det kan användas för att klarna upp brott, och drar då ett antal exempel. Till exempel mordet på Anna Lindh och Knutby-fallet, eller Londonbomberna i somras. Men de skedde ju med nuvarande lagstifting. Varför behöver vi då mer övervakning, om det funkar så bra idag? Vidare finns det inga belägg för att tro att övervakning verkligen leder till minskad allvarlig brottslighet. Det är inte direkt så att terrorister sitter och planerar attacker via mail - speciellt inte okrypterat. Nej, övervakning öppnar för guilt by association - något som inte hör hemma i en rättstat. Polisen kan komma att gripa folk för att de har varit i kontakt med misstänkta terrorister, utan att de gripna ens vet om det. Det om något är skrämmande. Därmed faller även det andra argumentet, att oskyldiga människor inte har något att frukta.

Man kan också argumentera att om en majoritet röstar för det, då är det demokratiskt och då får minoriteten allt acceptera lite integritetskränkning. Det resonemanget håller inte heller. Man ska inte dra nazistparalleller, men här är det för lätt för att låta bli. Den tyska demokratin avskaffades helt demokratiskt, Hitler var demokratiskt vald. Det bevisar att en helt obegränsad demokrati kan vara minst lika farlig för invånarna som en diktatur. Det behövs en konstitution som tydligt begränsar vad demokratin får och inte får göra.

Medborgarna måste skyddas från staten, inte tvärt om. Låt oss hoppas att detta bara är ett stolpskott, och att resten av parlamentet röstar ner förslaget. Men politiker är ju som de är.

2 Comments:

  • Du nämner kryptering, men det finns betydligt fler hål i tankesättet kring datalagringen och det är att det idag finns massor med spyware och virus. Det är inte speciellt svårt att hitta oskyddade datorer och använda dessa som bas för sina operationer, och den enda som ser skyldig ut enligt datalagringen är ÄGAREN till datorn. "Terroristerna" går fria.

    Precis som med DRM så är det de som följer lagen som får ta emot analvåldtäkten.

    By Blogger isecore, at 11/25/2005 12:17 AM  

  • Läs: http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,735604,00.html

    By Anonymous Anonymous, at 11/25/2005 5:47 PM  

Post a Comment

<< Home