Machina libera

Monday, November 14, 2005

Jag älskar bloggosfären!

Internet, det är en underbar uppfinning. Alla människor med en dator och en uppkoppling kan snabbt få tillgång till information, från källor över hela världen. Det är en av internets starka sidor - men det är inte den viktigaste. Nej, det viktigaste som den digitala revolutionen har fört med sig är möjligheten att inte bara konsumera utan även producera. Gamla medier är envägsmedier, ett litet fåtal producerar materialet. Icke så med internet. Internets struktur gör att alla kan publicera sina åsikter. Tyckareliten har inte längre monopol på medierna.

Bloggosfären är ett utmärkt exempel på hur det fungerar. I mainstreamedia kan lögner stå oemotsagda, en rättelse kanske publiceras - men den tar inte upp lika mycket plats som lögnen. Rena faktafel kan tas för sanna. Detta händer inte med bloggosfären. Den granskar sig själv, en bloggare som öppet ljuger och förfalskar fakta sågas direkt av andra bloggare, han tappar i trovärdighet. Tänk bara på kommentarerna, en av de mest fundamentala delarna av en blogg. Ett dumt inlägg klarar sig sällan ifrån en sågning i kommentarsfältet.
Att det är så lätt att börja blogga leder till att även människor som tidigare inte fått komma till tals nu kan göra sina röster hörda, även personer med obekväma åsikter får komma till tals. Deras åsikter och tankar må vara vidriga, men det enda rätta sättet att bemöta dem på är med debatt och sakliga argument. Bloggosfärens mångfald är i sig underbar. Debatten på internet, med många olika personer och obegränsat utrymme är helt klart överlägsen tidningarnas insändar- och debattsidor.

Bloggen har revolutionerat debatten, yttrandefriheten har gått in i en ny era.

1 Comments:

  • Du har helt rätt. Beklagligt bara att vissa "bloggmotorer" som ex nyligen.se censurerar/spärrar vissa bloggar med politiskt EJ korrekta åsikter--så var det med den friheten!!!

    Hej Svejs

    By Blogger vinterbadaren, at 11/14/2005 11:39 PM  

Post a Comment

<< Home