Machina libera

Tuesday, November 15, 2005

Notiser

Sony fortsätter att skjuta sig själva i foten med ett nytt, suspekt spywareliknande DRM-"skydd". Patetiskt, och oerhört korkat. Det visar sig även att genom att acceptera licensavtalet för det förra skyddet går man med på ett antal sjuka villkor, bland dem att om man flyttar utomlands eller om man drabbas av inbrott så måste man ta bort all sin musik, och att man aldrig kan kräva Sony BMG på mer än $5.00. Oavsett vad de gör. Det är inte oetiskt att fildela, det är snarare ren ondska att köpa musik, såsom Sony beter sig. Ett passande citat:
<dmncatrny> I will write on a huge cement block "BY ACCEPTING THIS BRICK THROUGH YOUR WINDOW, YOU ACCEPT IT AS IS AND AGREE TO MY DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS WELL AS DISCLAIMERS OF ALL LIABILITY, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL, THAT MAY ARISE FROM THE INSTALLATION OF THIS BRICK INTO YOUR BUILDING."
<dmncatrny> And then hurl it through the window of a Sony officer
<dmncatrny> and run like hell
Uppdatering: Det visar sig nu att Sonys rootkit kan bryta mot lagen. Inte lagar mot datorvirus, utan ironiskt nog upphovsrättslagen. Finns det en bättre definition på att kasta sten i glashus?
En riktig skandal, det är vad det är.

IFPI anmäler 15 svenska fildelare för att de har delat ut "sammanlagt 150000 låtar". Det är alltså 10000 låtar per person, vilket förefaller orimligt. Man har dock ännu inte fått ut deras namn, och åtal har inte väckts. Vi vet alltså inte om det ens blir rättegång. Ett som är säkert är dock att man har förlorat ytterligare några kunder.

Samtidigt anser skivbranschen att Sverige är ett hemskt fildelarnäste. Detta trots "informationskampanjer".
-Ingenstans finner musikstölden på internet en fristad. Från Sverige till Hong Kong och från Singapore till Argentina ljuder detta budskap. Upphovsrätten kommer att upprätthållas överallt, det är musikindustrin fast besluten om.

Notera att man inte talar om artisterna som faktiskt är de som utför det mesta jobbet, nej, man talar om industrin. Skivindustrin har växt fast i sin nuvarande affärsmodell, en modell som inte funkar när Kreti och Pleti har tillgång till bättre, snabbare, enklare tjänster. Att man fortfarande använder det retoriska knepet att kalla fildelning för stöld, en jämförelse så låg att Glocalnet framstår som ockrare i jämförelse, det ska vi inte ens tala om.
En av Sveriges viktigaste kulturyttringar håller på att förblöda och vi kan inte stå och se på hur tusentals människor i musikbranschen förlorar sina jobb på grund av att illegala fildelare stjäl musiken.


Här uppvisar man brist på ekonomisk kunskap. Det är alltid bra när verksamhet effektiviseras så att färre utför mer arbete än tidigare. De som då inte behöver arbeta med just det kan då ägna sig åt något annat, och på så sätt ökar samhällets välstånd eftersom mer arbete utförs. Det var så industrialiseringen gick till. Åter handlar det om att rädda sig själv. Industrin skiter fullständigt i artisterna och musiken. Det viktiga är att de överlever. Inte musikerna, utan de som tekniken har gjort överflödiga. Vidare finns det inga bevis för att svensk musik förblöder. "Försäljningen" av musik över internet (visserligen skadade filer) ökar varje dag. Detta enligt Sony BMG själva. Och slutligen, är Darin och Idol verkligen en del av en av "Sveriges viktigaste kulturyttringar"?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home