Machina libera

Thursday, November 17, 2005

Opartiskhet

Som vi vet publicerades en undersökning häromdagen, om att fildelning inte påverkar försäljningen av musik. Nu dementerar IFPI detta. Argumentet man använder är att det finns andra rapporter, undersökningar och utredningar som pekar på motsatsen. Man kallar dem även för oberoende. Problemet är bara att man då inte anser sig själva vara en part som undersökningen skulle kunna vara beroende av. Peka på en undersökning, offentligt publicerad, som säger att fildelning skulle minska försäljningen av musik. Ojdå. Det gick visst inte. Men sånt där är ju totalt onödigt. Det är ju trots allt bara fakta.
Däremot vet branschen att online-försäljningen bara är en procent i form av betald nedladdning.
- Det vi ser är att den fysiska försäljningen i Sverige sänkts dramatiskt, säger Gustafsson.
[...]
- Och om intresset för fildelning ökat intresset för musik är det jättebra. Men det ökade intresset har inte återspeglat sig i ökad försäljning av cd, säger Gustafsson.

Notera hur man bara talar om försäljning av skivor. Inte om försäljning av musik, utan av skivor. Man vet antagligen mycket väl att fildelare, just eftersom de är de personer som snabbt anammar den nya tekniken, hellre köper musik över nätet. Men det tystar man ned, och skapar på så sätt föreställningen att fildelning skulle vara skadligt och ohederligt.
Man kan ju fråga sig om det verkligen är hederligt att installera rootkits på sina kunders datorer, och dessutom begå upphovsrättsbrott samtidigt. Upphovsrätt - men bara när det gynnar oss.

Det är ohederligare att köpa musik än att låta monopolet dö.

1 Comments:

  • "Notera hur man bara talar om försäljning av skivor. Inte om försäljning av musik, utan av skivor."

    Exakt! Och jag skulle vilja lägga till en väldigt viktig sak: I musikförsäljningen ingår även levande musik: konserter, klubbar, festivaler. Festivalernas besökssiffror ökar till exempel i Sverige, och vi kan vara rätt säkra på att fildelningen har del i det. En typ av musikförsäljning som går framåt, som artisterna tjänar pengar på men lämnar skivbolagen tomhänta.

    Slutsats: Vi måste insistera på att inte blanda ihop "musikbranchen" med dess underavdelning "skivbranchen". Att sälja inspelningar är bara ett sätt att sälja musik!

    By Blogger rasmus, at 11/19/2005 12:39 PM  

Post a Comment

<< Home