Machina libera

Monday, November 28, 2005

Varför anti-circumvention är oetiskt

Anti-circumvention är lagar som gör det olagligt att kringgå DRM, att producera program eller verktyg för att göra det samt att distribuera dessa. Sådana lagar är grovt oetiska. Eftersom allt i en dator är tal i binär form, kan man skriva alla program som väldigt stora tal. Enligt en sats inom talteorin kan man bilda primtal med ett givet tal som utgångspunkt. Om man har ett givet tal k, som i detta fall är det tal man får om man packar ner ett olagligt program med gzip, finns det för varje tal b som inte har några gemensamma faktorer med k oändligt många primtal a*k+b. Eftersom gzip-filer slutar med null och allt efter null ignoreras kan man, om man väljer a som en potens av 256 (en byte kan anta 256 värden) få ett primtal som ger olaglig kod om man kör det genom ett visst program. Är då detta primtal olagligt, eftersom det kan användas för att kringgå DRM? Antagligen.
Betyder inte det att någon annan bestämmer vad jag får och inte får göra med min dator, även om jag inte har ingått ett avtal med denne? Ja. Det är väldigt oetiskt. På min server råkar jag ha en textfil som innehåller ett matematiskt uttryck, med talen k, a och b. När man kör den filen genom ett räknarprogram får man det olagliga primtalet. Det betyder att det är olagligt för mig att skriva så här i en terminal:
dc -f ~/illegal.txt > /var/www/illegalprime.txt

Är det en rimlig och etisk lag?

1 Comments:

  • Mycket bra sakt!
    DRM är det sämsta som hänt sedan ..... jag det är väldigt dåligt det sämsta som har hänt någonsin (i min mening).

    By Anonymous Gego, at 2/26/2006 7:47 PM  

Post a Comment

<< Home