Machina libera

Saturday, December 31, 2005

Artikel i Eurohacker

Skånsk redneck bad mig skriva en artikel till hans e-zine Eurohacker. Bland förslagen på ämnen fanns upphovsrätt... Resultatet kan läsas här.

Friday, December 30, 2005

Var det någon som...

Sade att patent är bra, för annars görs inga nya uppfinngar? Då vill jag peka på att Google har stämts för patentintrång. Patentet som Google har gjort intrång på täcker "tekniker för att minimera kostnader för långdistanssamtal över internet". Mycket innovativt. Något är väldigt, väldigt fel när man kan patentera något så brett. Mjukvarupatent gör ett av problemen med hela patentsystemet mer uppenbart: breda patent hindrar nya uppfinningar.

Thursday, December 29, 2005

Oväntat

Johan Norberg liknar tydligen Vladimir Lenin. Det var inte direkt... väntat.

Wednesday, December 28, 2005

Har man rätt till sina personuppgifter?

Något som ofta diskuterats i debatten om upphovsrätt är huruvida Antipiratbyrån har rätt - både moralisk och laglig - att samla in piraters ip-nummer. Frågan rör oftast huruvida ip-nummer är en personuppgift. Man tar för givet att personuppgifter är något som man har rätt till, i privatlivets namn. Jag ifrågasätter detta. Detta kanske förefaller inkonsekvent, då jag bekämpar teledatalagring med näbbar och klor. Det är dock viktigt att komma ihåg att det jag motsätter mig är tvånget att lagra data, inte att man ska få göra det. Jag har skrivit om detta tidigare:
Jag har inget principiellt emot att en ISP lagrar data, för då kan man välja en annan ISP. Att datalagring inte blir populärt bland kunderna och att det kostar massor av pengar borde leda till att så gott som inga ISP:er genomför det. Frågan är om någon skulle göra det över huvud taget.

Nicklas Lundblad skriver i sin bok det låsta nätet att skyddet för integriteten bör så i proportion till vilken makt den övervakande parten har. Det är en mycket rimlig princip. Och som vi vet har staten i princip asolut makt med sitt våldsmonopol. Vilken sorts människor som makt drar till sig är sedan tidigare känt: dem som kan korrumperas. När sådana människor våra vakter, vem skall då - för att använda en kliché - vakta dem?

Av Lundblads princip följer att staten inte skall övervaka någon. Det är rimligt. Men eftersom staten finns till endast för att skydda våra rättigheter måste den ha rätt att övervaka misstänkta personer - och endast misstänkta personer. En person som blir felaktigt övervakad ska kunna begära ersättning.

För att återgå till huvudämnet, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att vi har rätt till skydd för privatlivet. Min åsikt är dock att det skyddet gäller mot staten och endast staten. Man kan sluta avtal som begränsar ens frihet och rättigheter. Jag kan till exempel sluta ett avtal med min arbetsgivare att jag inte ska säga negativa saker om företaget, eller avslöja en hemlig formel. Det betyder inte att jag inte har yttrandefrihet. Jag har frivilligt gett upp en del av den. Antag till exempel att ett flygbolag A kräver att alla passagerare ska visiteras. Om jag anser att detta är orimligt - jag kanske inte vill att någon gorilla klämmer mig på pungen - står det mig fritt att välja flygbolaget B eller att ta tåget. Så är icke fallet om staten kräver att alla som färdas med flygplan eller tåg skall visiteras. Då har jag inget val.

Därför kan kravet på integritet ställas endast mot staten, eftersom vi då inte har något val, annat än att få ett vapen riktat mot oss.

När vi nu rett ut privatlivsfrågan kan vi tackla frågan om personuppgifter. En personuppgift är enligt Personuppgiftslagen en uppgift som kan knytas till en fysisk person. Det mest uppenbara exemplet är naturligtvis ett namn. Frågan är då om man har rätt till dessa uppgifter, det vill säga: har jag rätt att samla in personuppgifter utan deras ägares godkännande eller inte? Notera att jag skriver ägare i brist på ett bättre ord, inte för att ge intrycket att personuppgifter kan ägas.

Man skiljer mellan negativa och positiva rättigheter. Enkelt uttryckt är en negativ rättighet rätten till avsaknad av tvång, den kan formuleras så att den börjar med "Du skall icke". "Du skall icke dräpa", till exempel. Man kan använda Robinsontestet för att avgöra om en rättighet är negativ. Testet går ut på att man betraktar Robinson Crusoe som är strandsatt på en öde ö. Om Robinson har rätt till X så är X en negativ rättighet. Robinson har rätt att säga vad han vill - alltså har han yttrandefrihet, erge är yttrandefrihet en negativ rättighet. Däremot är rätt till sjukvård en positiv rättighet, eftersom Robinson inte kan säga sig ha rätt till sjukvård. Positiva rättigheter innebär att man har rätt till något, och de står i motsatsställning till negativa rättigheter - någon måste ju tvingas att ge en detta.

Vid en första anblick kan det verka som om Robinson har rätt till sina personuppgifter (vi antar alltså att personuppgifter betraktas som egendom, och att behandla dem utan "ägarens" samtycke är alltså att initiera våld mot någons egendom). Men det är bara för att han är ensam. Antag då att Fredag kommer till ön. Om man är konsekvent - vilket man alltid bör vara - är mitt utseende en personuppgift, alltså har jag rätt till det. Det skulle innebära att jag har rätt att bestämma hur mitt utseende och beskrivningar av det sprids och tillverkas. Men det får absurda konsekvenser. Låt oss återvända till ön och se hur detta påverkar Robinson och Fredag.

När de möts för första gången deklarerar Robinson tydligt att han minsann har rätt till sitt utseende, och Fredag får absolut inte memorera det och nåde honom om han ritat ett porträtt av Robinson. Det kan ju fortfarande se ut som om rätten till sina personuppgifter är en negativ rättighet. Ja, det enda krav som ställs är "Du skall icke memorera eller avbilda Robinsons utseende", det vill säga "Du skall icke stjäla Robinsons personuppgifter", om vi anser att personuppgifter är egendom.
Men rättigheter måste vara motsägelsefria. Robinsons rätt till sitt utseende innebär att han bestämmer över Fredags kropp och egendom. Vad ger Robinson den rätten?

Detta resonemang kan naturligtvis generaliseras till andra personuppgifter. Nu kan ju Robinson och Fredag ingå avtal, men det är inte en praktiskt lösning. Min poäng kvarstår: om man har rätt till sina personuppgifter (om man kan äga dem) har man en rätt att bestämma över andras kroppar och egendom. Att säga att rätten till ens personuppgifter är en negativ rättighet skapar en motsägelse. Jämför med immaterialrätt.
Jag kan tala om för dig vad jag heter och var jag bor, men jag kan inte hävda att jag har någon rätt att hindra dig från att tala om detta för någon annan. Jag kan ingå ett avtal med dig, självklart. Men det är ju varken praktiskt eller rimligt. Framför allt är det omöjligt att upprätthålla ett sådant avtal. Om jag mot förmodan lyckas bevisa att en person A känner till det jag berättat för dig - hur bevisar jag att det är du som har berättat det för A?

Nu frågar läsaren kanske hur jag ser på staten och personuppgifter. Jag finner den frågan simpel att besvara. Kom ihåg att jag är libertarian, och därmed vill ha en nattväktarstat. Alltså lyder frågan: varför behöver nattväktarstaten mina personuppgifter? Jag kan tänka mig att nattväktarstaten endast skulle behöva uppgifter om brottslingar, och brottslingar har ju förbrukat sina rättigheter... Eftersom en personuppgift är en uppgift som kan knytas till en fysisk person så är teledata inte personuppgifter. Vad jag menar är att om man inte vill att någon ska veta någonting om en, så bör man inte tala om det för denne.

Vidare menar jag att man inte kan hävda att privatlivet kränks om det inte är staten (eller någon annan) som tvingar fram det. Antag till exempel att en hyresvärd får för sig att montera kameror i allas sovrum. Det är ingen kränkning av privatlivet: jag kan ju välja att inte hyra en lägenhet med kamera i sovrummet. Flyttar jag in i en sådan lägenhet accepterar jag ju kameran (förutsatt att jag får veta det, annars är det bedrägeri). Och en sådan hyresvärd skulle inte få många kunder... Privatlivet kränks endast när staten tvingar alla att ha kameror i sina sovrum, ty då har man inget val. Hyresvärden kan ju även tvinga mig att flytta in i lägenheten, men då är det snarare min rörelsefrihet som kränks.

Och det skulle vara dåligt?

Jan Guillou i Aftonbladet:
"Men de 8 000 personer som tjuvarna gjort arbetslösa inom musikbranschen
var inte textförfattare och kompositörer utan snarare studiopersonal."

Och det skulle alltså vara dåligt. Det kallas för effektivisering. När färre utför mer jobb blir det mer tid över till annat. De här 8000 personerna kan nu syssla med något annat, när det inte behövs lika många i studion. Alltså produceras lika mycket musik (för kompositörerna har tydligen inte drabbats) av färre personer. Följden borde rimligen bli att priserna sjunker. Detta är alltså dåligt enligt Jan Guillou. Men så går det när man har ett monopol...

Friday, December 23, 2005

God jul

Jag åker bort ikväll, kommer hem 28/12. Troligtvis blir det inget bloggat under den tiden, då jag kommer vara utan internetanslutning.

God jul!

Thursday, December 22, 2005

TT bjuder på garv

Fakta: Skillnaden mellan tv- och dataspel

Tv-spel kräver en konsol som man kopplar in i teven. Spelas ofta med handkontroll. Spelen går bara att spela i just den konsol som de är tillverkade för.

Dataspel spelas på en vanlig pc men kräver ofta en snabb dator med bra grafik. Spelas oftast med tangentbord och mus. (TT)

Vem ligger bakom reklampostern?

Denna bild på Thomas Bodström cirkulerar just nu i bloggosfären. Det inlägg som ligger högst upp på knuff.se just nu är Jinges "Bloggare hjälp till att sprida denna bild på Bodström", där Jinge samlar några varianter på bilden, och uppmanar andra att sprida den för att protestera. Jinges uppmaning låg även överst på intressant.se. Många andra bloggar har uppmärksammat bilden, som ibland kallas för reklamposter för Bodströmsamhället.

Bilden länkades först till i en kommentar på Copyriot, undertecknad av signaturen frags. Vem han är framgår inte, men han utger sig för att vara bildens upphovsman. Om detta stämmer kan man aldrig veta, men det förefaller troligt.
frags said...
Gjorde en obligatorisk satirbild: http://web.telia.com/~u85322465/bodfors.jpg

Bilden var dock då en annan, inte den bild som nu sprids. Den gamla bilden föreställde en poster med rubriken Snart är det valår. Under rubriken fanns bilder på Göran Persson och Thomas Bodström, som sade "Vi ser dig nog." Längst ner stod det "Välj rätt röstsedel". Jag länkade till denna bild i ett tidigare blogginlägg. Inlägget länkades sedan till av Aikidikidiko.
Men sedan ändrades bilden till den numera välkända versionen. Inlägget länkades till av trancecom.se. Därifrån spred bilden sig till Jinge, och via Jinge till många andra bloggar. Bilden har även länkats till på engelskspråkiga sidor, till exempel här och här.

Slutsatsen är alltså att det troligen var jag som startade spridandet av bilden, om än omedvetet. Jag kan inte hitta någon annan blogg som var tidigare med en länk till bilden, men om en sådan finns tar jag gärna emot bevis.

Bloggare som länkat till bilden:
Trancecom, Louise P, Amir Sariaslan, Blog Dizz, Jinge, Daniel Lundh, An Effete Feminism Tofu, Erik Hultgren. Fler läggs till när jag hittar dem

Skrämmande julklapp från polisen

Polisen vill förbjuda anonyma kontantkort, för att annars kan man ju inte hålla reda på vem som ringt vem. Inte nog med att man vill installera trojaner på folks datorer, man vill alltså tvinga försäljare av kontantkort att lagra namnen på dem som köper kontantkorten.

Återigen måste man ifrågasätta om detta kommer leda till att fler skurkar fångas. Kan man inte bara uppge ett falskt namn? Eller helt enkelt låta bli att använda mobil... Nu står det faktiskt i artikeln att utredningen menar att "förbudet inte bör införas nu", men det är ju ingen garanti för någonting. Det där lilla ordet "nu" spelar en avgörande roll. Utan det ordet skulle meningen betyda att förbudet inte borde införas alls. Nu menar utredningen att förbudet inte kan införas nu, antagligen eftersom reaktionerna skulle bli för negativa. Men vänta bara! Thomas Bodström och hans polare kommer bara att avvakta. Och sen, när man minst anar det går förslaget igenom. Då har vi tagit ännu ett steg mot storebrorssamhället, mot Bodströmsamhället.

Snart osäkrar jag min k-pist... De kan ju lika gärna komma hit och montera kameran i mitt sovrum nu. Men de ska inte tro att de kan göra det utan motstånd!

Wednesday, December 21, 2005

Regionskodning

Regionskodning för DVD är bullshit. Det går alltså ut på att man sätter en byte på skivan till ett visst värde, som svarar mot en "region". Varje spelare har också ett konstant värde. Om dessa värden är olika får spelaren inte spela upp filmen. Ursäkta mig, men hur urbota korkat är inte det? Det påminner faktiskt lite om det norska viruset.

Hej,

Jag är ett norskt virus. Ta bort alla filer på din hårddisk och skicka mig sedan till alla du känner. Tack för att du samarbetar.

Det är så att säga inte så att man måste heta Alan Turing för att inse vari problemet ligger. Problemet ligger i att allt spelaren behöver göra är att strunta i att kolla siffran på skivan. Ändå vill företagen bakom Blu-ray, nästa generations DVD, ha regionskodning på sina skivor.
Hur länge dröjer det innan en spelare som struntar i regionskodningen kommer? Inte länge. Det är så kapitalism fungerar, en produkt som det finns efterfrågan på kommer att produceras. Kommer en sådan spelare att löna sig? Självklart. Det är så kapitalism fungerar. Den produkt som är bäst lönar sig mest. Jag kan tänka mig att om man köper en film på resan, kommer hem och inte kan spela upp den eftersom man befinner sig i fel del av världen så blir man väldigt sur. Därför kommer en regionsfri spelare vara något som människor vill ha. För att man vill se på filmen utan en massa krångel. Och om man laddar ner filmen, då kommer man naturligtvis kunna se den var man än befinner sig. Självmål.

Tänk om man bara anpassade sig och insåg att hela världen numera finns i var mans sovrum tack vara internet. Tänk om man bara insåg att man inte får fler kunder genom att stämma dem, försämra sina produkter, och tillhandahålla undermåliga tjänster jämfört med fildelning. Tänk om. Om det är något som påverkar upphovsrättsindustrins försäljningssiffror negativt så borde det vara industrin själv.

Tuesday, December 20, 2005

All animals are equal...

But some animals are more equal than others. Så här säger Göran Persson om att lämna ut listor på telefonsamtal till och från regeringskansliet:
- Om jag skulle börja rota i telefonlistor när det inte finns någon brottsmisstanke, vad finns det då för spärrar för framtidens makthavare att gå in i den typen av handlingar. Fundera på det!

*Host* Till skillnad från att man gör det med medborgarnas samtalslistor alltså. Hyckleri på hög nivå!

Låt mig gissa

Hitachi har utvecklat en hårddisk som rymmer fem terabyte. Man hoppas att den ska finnas på marknaden inom fem år. Nu lyder frågan: vem kan behöva så mycket utrymme? Är inte detta bara virtuell penismätning?

Svaret är enkelt. Absolut inte! Tack vare Thomas Bodström finns det numera en marknad för enorma diskar. Tack så mycket, Bodström.

Hjärtattack!

Jonas Franzén på LO:s valblogg skriver att "den personliga integriteten sätter hinder i vägen för rättvisan". Ordagrant citat, bara så att ni vet det. Jag hoppas verkligen att det bara är ett mycket, mycket dåligt skämt.

Franzén tycker att det är löjligt att folk protesterar när snälla staten säger sig ha makten att kontrollera vad dess medborgare sysslar med. Ja, varför ska man bli upprörd när alla ens kommunikationer lagras. Har ni nåt att dölja eller? Å andra sidan - är det meningen att man ska bli förvånad? Bodström himself är ju sosse.
Han tycker att det är självklart att man ska få kolla vem som skickat något till vem. Varför är det självklart? Han motiverar inte närmre än att det är effektivt för att fånga skurkar. Men det han missar är att datalagring handlar om att man tvingas lagra data, inte att man får göra det. Jag har inget principiellt emot att en ISP lagrar data, för då kan man välja en annan ISP. Att datalagring inte blir populärt bland kunderna och att det kostar massor av pengar borde leda till att så gott som inga ISP:er genomför det. Frågan är om någon skulle göra det över huvud taget.
När det gäller fångandet av skurkar, ja, i 1984 ville man också bara fånga skurkar. Skurkar som sade fel saker, tyckte fel.

Jag förstår inte hur någon människa vid sina fulla sinnens bruk kan försvara massövervakning.

(Via Libertarian in Room 101.)

Monday, December 19, 2005

Kom ni på det själva?

De Sydkoreanska forskarna konstaterar att datorspelen har förändrats kraftigt sedan 80-talet.

No shit?

Dagens sjukaste patent

Gammal nyhet, men jag tror inte att någon annan utom Free the mind har uppmärksammat det. En jämte har fått Europapatent på älgformade hamburgare. Helt seriöst. Han har alltså fått patent på att forma lite älgfärs till en älg och sedan steka den.

Jag vet inte om det är sjukare än patenten på en metod att motionera katter genom att röra en laserpekare över en ogenomskinlig yta. Men det är inte friskt. Om man över huvud taget ska kunna patentera något, då ska man i alla fall inte kunna patentera former på hamburgare. Definitivt inte. Man ska inte kunna använda statens makt för att tvinga andra att låta bli att forma sin älgfärs, steka den och sälja den. Det är bara inte rimligt. Det är inte rimligt att jag bestämmer att du inte får göra något med din egendom, bara för att jag har gjort det förut. Det är inte rimligt att jag ska kunna göra det, bara för att enligt någon byråkrat på patentverkets höga godtycke så är min "uppfinning" värd ett statligt monopol. Gränsen mellan vad man kan patentera och vad man inte kan patentera är godtycklig. Ska man kunna patentera affärsmetoder? Så bra, då vill jag ha ett patent på försäljning över disk. Jasså? Passade det inte byråkraten? Ursäkta att jag störde då.

Ska man kunna patentera mjukvara? Mjukvara är i princip implementerad logik. Logik är grunden för matematik. Alltså bör man kunna patentera matematiska lagar och formler, om man kan patentera mjukvara. Gränsen är hårfin. Antag då att någon patenterar en matematisk formel, kanske en deriveringsregel. Är det "to promote the progress of science and the useful arts"? Det är som sagt ett av de största problemen med patent - gränsen mellan vad som kan och vad som inte kan patenteras är godtycklig. Dessutom har man ingen rätt att tvinga andra att inte tillverka en viss produkt. Om någon uppfinner en produkt A, kan han inte ha någon rätt att tvinga alla andra att inte tillverka A, förutsatt att de inte har ingått ett avtal med honom. Men då är frågan - hur påverkas någon som hör talas om A och sedan tillverkar A, utan att ha ingått ett avtal med uppfinnaren?

Det finns vissa som invänder att patent kan ha goda effekter på marknaden. Frågan är om libertarianism handlar om att skapa goda effekter, eller om frihet och principer. Läkemedel nämns ofta som ett exempel där patent kan vara nödvändigt. Utan patent inga läkemedel lyder resonemanget. Jag tvivlar på att det skulle hända. Jag kan tänka mig att läkemedelsföretag avtalar med varandra att ingen får sälja den andres produkter. Eftersom det finns en efterfrågan på läkemedel kommer läkemedel att finnas. Eller hur var det med tilltron till marknaden?

För att åter behandla älgburgarpatentet, hur kunde patentet godkännas? För att ett patent ska godkännas får det inte vara uppenbart för personer med kunskap inom området. Ursäkta mig, men sen när är det en gigantisk bedrift att forma älgfärs på ett nytt sätt? Det är bortom mitt förstånd. Vilken kock som helst skulle ju kunna komma på idén att göra hamburgare med älgform...

Att tvinga andra att avstå från att forma sin rättmätigt ägda älgfärs till älgar och sälja denna är inte ett rättfärdigat användande av statens våldsapparat!

Sunday, December 18, 2005

Kontantkort för musik

En idé jag har haft i bakhuvudet i en månad eller så: kontantkort för musik. Alla musikaffärer på nätet som finns idag kräver någon form av kontokort eller kreditkort. Den största målgruppen för den musik som spelas på radio (Ja, den suger. Det finns mycket bättre musik.), nämligen tonåringar, har i allmänhet inte sådana. Därmed skjuter man sig i foten än en gång när ens största målgrupp inte kan köpa ens produkter.

Min idé går ut på att man bygger en affär som är uppbyggd kring virtuella konton. Man registrerar sig och får ett id-nummer. När man vill köpa musik måste man ha pengar på sitt konto. Idén är att man kan sätta in pengar via sms eller ett vanligt telefonsamtal. Hela affären fungerar då som ett kontantkort: man kan handla, men bara för de pengar man laddat "kortet" med. Alla tonåringar har antingen en mobiltelefon eller tillgång till telefon. Och om de inte har det lär de inte ha tillgång till internet. Naturligtvis bör man kunna köpa musik med kontokort eller kreditkort, som vanligt.
En annan fördel är att man enkelt kan ge bort musik, även om man inte vet vilken musiksmak personen som ska få musiken har... Presentkort helt enkelt.

Och självklart ska alla filer finnas i flera format, och i olika bitrates. Högre bitrate borde rimligen innebära högre pris, men inte mycket högre. Och utan DRM.

Sågning

isecore sågar övervakningslagen vid fotsulorna. Läsvärt!

Akta er för terrortomtarna!

Aftonbladet lanserar det nya ordet terrortomte.

Länk.

Du har ju ingenting att dölja, så...


 • Varför drar du ner persiennerna för fönstren?

 • Varför låser du om dig på allmänna toaletter?

 • Varför använder du kuvert på dina brev?

 • Varför skickar du inte en kopia av alla dina mail till Thomas Bodström?

 • Varför spikar du inte upp kopior av din dagbok på ytterväggen?

 • Varför skickar du inte in kopior på alla dina kvitton till staten?

 • Varför rensar du webbläsarhistoriken?

 • Varför låter du inte alla veta vilka böcker du läser?

 • Varför har du något emot att staten kollar upp dina åsikter?

 • Varför har du inte en kamera i ditt sovrum?

 • Varför bor du inte i ett glashus?

Saturday, December 17, 2005

Illvilja och dumhet

Jag har tidigare på bloggen pekat ut Inger Segelström och i det sammanhanget hänvisat till ordspråket att man inte ska ge illvilja äran för sådant som förklaras tillfredställande av dumhet, och då påpekat att så dum att man försvarar övervakning genom att säga att det tryggar privatlivet kan man bara inte vara.

Jag hade fel.

Hennes "svar"mailet jag skickade till henne, och även ett svar som signaturen Slartibartfast fått tyder på motsatsen. Man kan verkligen vara så dum:
Hej TAck för amil
Parlamentet kommer att utöva tillsyn och utvärdering. Kommissionen har fått i uppdrag att göra en konsumetanalys när de 25 nu i sina riksdager lagstiftar. Blir också krav att individer kan söka upprättelse vid överträdelser. Operatörerna lagrar redan idag någon längre än som blir tillåtet. Nu blir det lagstiftning
Mvh Inger S

Och denna människa, denna människa som inte ens kan korrekturläsa sina egna mail, hon sitter i ett parlament och bestämmer vem man ska utöva våld mot. Jag fylls av en sådan känsla av trygghet, när kompetenta människor som hon skyddar mina rättigheter.

Att förbjuda kryptering

Kryptering är ett mycket viktigt verktyg för anonymitet och privatliv. Kryptering "ger [...] storebror stora fingret" om han försöker övervaka för mycket. Därför är det mycket oroande om staten förbjuder kryptering.

Dels är det oetiskt att förbjuda kryptering eftersom det är att hindra människor från att göra vad de vill med sina datorer. Dels är det ett tecken på att staten börjar önska sig mer makt över individen. Att förbjuda kryptering med motiveringen att man kan fånga fler skurkar är dumheter. Varför skulle skurkarna bry sig om lagar om kryptering, när de uppenbarligen inte bryr sig om andra lagar? Man kan inte heller hävda att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta. Vad har staten med min mjölpåse att göra? Och framför allt: verkar det inte lite suspekt att staten vill ta bort medborgarnas främsta verktyg för att skydda sig från staten? Man måste ställa sig frågan om staten verkligen vill väl, när den tar till sådana drastiska metoder.

Om staten ville väl och faktiskt bara ville skydda våra rättigheter, då skulle den väl inte göra det genom att inskränka dem? Var misstänksam, även om staten kanske vill väl idag, så vet vi inte om den vill väl imorgon. Det finns absolut ingenting som säger att det inte blir statskupp imorgon. När man förbjuder kryptering kommer bara skurkarna ha möjlighet till ett privatliv. Rakt motsatt effekt mot vad man önskar uppnå. Kryptering är det starkaste verktyg jag har för att undanhålla staten mina hemligheter. Om staten vill ta ifrån mig det verktyget, betyder inte det att den vill åt mina hemligheter?

Nu är kanske ett krypteringsförbud inte aktuellt i EU. Men om det visar sig, nej, när det visar sig, att datalagringslagen är verkningslös mot terroristerna, då kommer man nog att överväga det. Men tro inte att det är för att komma åt terrorister. Man ska ju inte ge illvilja äran för det som kan förklaras av dumhet. Men så dum att man tror att terrorister skulle bry sig om lagar mot kryptering, när de inte bryr sig om lagar mot, åh, att spränga folk i luften, så dum kan man bara inte vara.

Lästips: Nicklas Lundblads "Det låsta nätet och anonymitetens fiender".

Nu ska jag författa ett mail till Sveriges riksdagsledamöter och uppmana dem att inte godkänna Bodströmsamhället.

Friday, December 16, 2005

Humor

Staten vill installera trojaner på din dator

En utredning vill att polisen ska få installera spionprogram på folks datorer för att kolla vad de håller på med. Okej, polisen måste ha rätten att övervaka misstänkta personer. Misstänkta är nyckelordet här. Det är till exempel rimligt att polisen lyssnar på någons telefonlinje om man misstänker denne för något brott. Men det finns naturligtvis rimliga gränser. Därför måste man på något sätt hindra att polisen övervakar alla de vill övervaka. Polisen ska vara tvungen att få tillstånd för övervakningen från en domstol. Och om man övervakar fel person ska denne ha rätt till ett saftigt skadestånd.

Det här faller dock helt klart utanför rimliga gränser. Staten ska inte skriva spionprogram. Vad händer om någon dekompilerar programmet och använder det till sina egna syften? Grattis staten, ni har försett en skurk med vapen. Vad händer om någon hittar ett säkerhetshål och kommer över hela databasen? Dessutom är det lite smått kränkande att staten installerar spionprogram på folks datorer. En av poängerna med spionprogram är att de inte syns. Hur vet man då att övervakningen är slut?

Som vanligt är det oskyldiga som har mest att frukta. Som vanligt bryr sig politikerna inte om att detta kränker de mänskliga rättigheterna. Datainspektionen är kritisk av den anledningen. Var har vi hört det här med mänskliga rättigheter förut?
Jag är tacksam och glad att vi får en gemensam lagstiftning för hela Europa. Det här är också garantin för att integriteten och de mänskliga rättigheterna inte åsidosätts, säger Inger Segelström, s.

Så är det naturligtvis! Det är klart att polisen måste få övervaka hela svenska folket. Hur ska det annars gå med integriteten och de mänskliga rättigheterna?

Är detta nästa logiska steg efter teledatalagringen? Låt oss hoppas att det inte är så.

Storebror ser mig!

När jag inspekterade bloggens besöksstatistik hittade jag följande adress i loggarna:Antingen surfar någon byråkrat på jobbet, eller så har jag blivit för farlig...

Söndersmulade

Följande citat krossar alla argument för övervakning, då det visar hur övervakning är totalt ogenomförbar:
No ports, no IP's. The folks who came up with this don't think that far.

They think that:
- e-mail is just like phone
- spam does not exist
- ISP's only handle private traffic
- ISP's handle ALL traffic, and have full access to it
- Only EU citizens use ISPs in Europe
- Encryption does not exist
- No-one has his own mailserver
- No-one is going to try to make money by offering tunneling services to non-EU countries
- Terrorists are dumber than they are

It's not that they want every ISP to scan all packets. They're just thinking like lusers. They think internet is managable.

Their plan sucks. It doesn't work, it's leaking like a raincloud, it's unconstitutional for a lot of member states, and they bombard ISPs with costs, work and responsibilities they never asked for and they KNOW is bullcrap.

It's absurd.

(Via isecore)
Internet går inte att reglera. Så enkelt är det.

Då får man väl ladda ner det...

IDG skriver om att nästa generations DVD-filmer inte kommer gå att spela upp om man inte har rätt skärm. Inte heller kommer man kunna spela upp dem under Windows XP. Varför köpa film som man inte kan se på? Hur dum får man vara...
Det säger väl sig självt att människor kommer ladda ner film istället för att köpa ny skärm, nytt operativsystem och ny TV. Om man inte arbetar inom upphovsrättsindustrin alltså.

Svar från Snedseglarström

Vad jag menar är att det blir parlamentet som kommer att ha översyn och utvärderign av direktivet och parlamentet har gett kommissionens i uppdrag att göra en konsekvensanalys ur konsumnetsynpunkt över vad det 25 länerna gör. Det blir också parlamentets uppgift att övarvaka om individer får upprättlse vid överträdelser.Rikdagen och alla andra ska ju nu lagstifta. Eftersom stadgan om mänskliga rättigheter är isnkriven kommer det att bli tvingande för de 25
Mvh
Inger S

Du sade vad? Jag förstår inte alls vad hon menar. Kan någon hjälpa mig att tolka svaret?

Publicerad

Insändaren 1984 är här publicerades i dagens Västerbottens-Kuriren.

Thursday, December 15, 2005

Brev till sossarna

Hej socialdemokrater!

I onsdags fattade EU-parlamentet beslutet att all teledata måste lagras i minst sex månader. Det innebär att staten kommer ha koll på exakt vem jag har ringt, vem jag har SMS:at, vem jag har mailat. Det innebär att staten kommer kunna kolla var jag befann mig när jag ringde någon, om jag ringde från min mobiltelefon. Det innebär i praktiken att privatlivet avskaffas! Det innebär att kontrollsamhället införs!

Och ni röstade för detta. Som enda svenska eu-parlamentariker röstade de socialdemokratiska ledamöterna för förslaget. Ni röstade för storebror. Ni röstade för kontrollsamhället. Ni röstade för det vidrigaste övergreppet på den personliga friheten i EU någonsin. Utan att tänka på konsekvenserna röstade ni för övervakning. Nu säger ni säkert att oskyldiga inte drabbas. Men så är det inte. Oskyldiga drabbast mest av alla, oskyldiga är de enda som drabbas. Skurkarna vet redan hur de kringgår övervakning. Det enda man lyckas med när man inför ökad övervakning är att få skurkarna att bli än mer paranoida och förbättra sina metoder än mer. Ert beslut gör att brottslingarna kommer gå under jorden ännu mer.
Har ni någon som helst aning om vad detta kommer kosta? Telia säger att det kommer att kosta en miljard att bygga upp kontrollapparaten, och sedan upp till fyrahundra miljoner om året för att driva den. Vem ska betala det? Ska skattebetalarna göra det? Ska man betala skatt för att bli övervakad? Det är inte rimligt, det är inte etiskt. Det är rent ut sagt perverst.

Vidare kränker övervakning artikel åtta i europa-konventionen och artikel tolv i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Staten begår ett vidrigt övergrepp på friheten och integriteten. Staten har en enda legitim uppgift - att skydda mina rättigheter från andra. Att inskränka mina rättigheter är förtryck. Nu invänder kanske någon att detta är ett demokratiskt fattat beslut. Men är det verkligen det? I en obegränsad demokrati kan 51% av befolkningen rösta för att man dödar 49% av befolkningen. Därför behövs det ett grundläggande skydd för att se till att sådant inte händer. Uppenbarligen funkar inte det skyddet inom EU. En demokrati får aldrig, aldrig rösta bort individuella rättigheter. Oavsett hur stor del av folket som står bakom politikerna har de ingen rätt att ta ifrån mig mina rättigheter!
Beslutet strider mot grundläggande principer för en rättsstat. I en rättsstat är man oskyldig tills motsatsen har bevisats. Inte så i en polisstat. Nu blir det medborgarens uppgift att bevisa att han inte har ringt samtalet som polisen säger att han har ringt. Hur hade ni tänkt er att man skulle kunna binda ett telefonnummer, en epostadress, till en viss person? Det går bara inte! Min mobil kan bli stulen, mitt epostkonto kan bli hackat. Jag är för begränsad övervakning. Polisen ska ha rätten att övervaka misstänkta personer. Nyckelordet här är misstänkta, lägg noga märke till det. Men då måste polisen först få tillstånd från en domstol, och om man övervakar fel person ska denne ha rätt att kräva skadestånd. Det kanske inte har nått er, men FBI vill övervaka ungefär 100000 amerikaner. Konstant. Därför behövs lagar som begränsar polisens möjlighet att avlyssna människor. För att oskyldiga inte ska drabbas.

Att den oskyldige inte drabbas är en ren och skär lögn. Ni kanske har läst boken 1984. (Om ni inte har gjort det blir jag mörkrädd). I den boken beskrivs ett samhälle som ni är på god väg att skapa. I det samhället hade ingen oskyldig något att frukta. Problemet var att oskyldig betydde att man hade rätt åsikter, inte sade fel saker. Så kan det bli i EU. Det finns ingenting som stoppar det, förutom de få politiker som faktiskt är goda och de politiskt engagerade eldsjälarna som försvarar vår frihet med ordet som främsta vapen. Staten är inte alltid god, staten vill inte alltid väl. Vet ni hur många människor som mördades av nationalstater under 1900-talet? 262 miljoner. Den siffran och att man över huvud taget lägger ett sådant här förslag måste leda till att vi ifrågasätter om staten verkligen vill vårt bästa. Jag vill inte leva i ett övervakningssamhälle. Det finns det nog ingen som vill. Inte ens ni, när ni tänker efter.
På Internet rasar debatten. Bloggarna är upprörda över beslutet. Debattforum fylls av upprörda människor. Det finns inget som helst stöd bland allmänheten för en sådan här övervakning. Ändå går det igenom.

Och allt detta bara för att någon liten politiker fick panik. Allt detta för några terroristers skull. Terrorister som hatar frihet och privatliv. Ni har spelat terroristerna rakt i händerna. Grattis.

[namn], upprörd liberal.

Mailet har skickats till de socialdemokratiska ledamöterna i EU-parlamentet. Deras mailadresser är: jandersson@europarl.eu.int, ehedkvist@europarl.eu.int, isegelstrom@europarl.eu.int, awestlund@europarl.eu.int, anna.hedh@telia.com. Maila helst Segelström och tala om vad ni anser om hennes motivering, att man skyddar privatlivet genom att inskränka det.

To: isegelstrom@europarl.eu.int

Angående EUs beslut om teledatalagring har du i diverse medier sagt så här:

"Vi har tryggat den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna plus att Europas poliser får moderna hjälpmedel att bekämpa brottslighet."

Jag vill veta exakt hur du motiverar detta påstående. Artikel åtta i Europakonventionen lyder så här: "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.". Artikel tolv i de mänskliga rättigheterna lyder: "Alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens." Om det inte är en kränkning av privatlivet att lagra uppgifter om alla samtal jag ringer, om det inte är en kränkning att lagra uppgifter om alla mail jag skickat, då kan ni lika gärna montera upp en kamera i mitt sovrum och övervaka mig dygnet runt. Allt för att trygga integriteten.

Förklara för mig hur man tryggar de mänskliga rättigheterna och integriteten genom att inskränka dem.

Jag förväntar mig inget svar. Jag känner på mig att en människa som avskaffar privatlivet med motiveringen att hon skyddar detsamma inte känner för att förklara hur hon får det att gå ihop. Då skulle hon ju framstå som dum, vilket hon inte alls är! "Do not attribute to malice what can sufficently be explained by stupidity" lyder ett välkänt uttryck. Men så här dum kan man bara inte vara. Alltså rör det sig om illvilja. Vilket inte är så otroligt när det gäller en politiker...

Jag ska knåpa ihop ett mail till sossarna i EU-parlamentet, som var de enda som röstade för avskaffandet av integriteten. Det ska bli intressant att se hur de svarar... Om de gör det över huvud taget alltså.

EU kastar sten i glashus!

I EU-kommissionens rapport om övervakningsystemet Echelon skriver man:
"Only in a 'police state' is the unrestricted interception of communications permitted by government authorities."

Det låter misstänkt likt ett visst beslut... Om det ser ut som en anka, kvackar som anka och går som en anka, vad är det?

Demokrati?

Det här med demokrati och övervakning... Representativ demokrati går ju ut på att man väljer någon, som sedan ska representera ens åsikter. Problemet är att det inte finns någon som helst garanti för detta. Övervakningen gick igenom. Men om man tittar på hur bloggosfären har reagerat, hur debatten går på forum, på kommentarerna på IDG.se och på vad folk i allmänhet tycker om beslutet, då förundras man. Är detta verkligen vad väljarna vill? Knappast. Kan de göra något åt det? Knappast.
Politikerna tror sig ha någon rätt att rösta bort rättigheter, bara för att majoriteten tycker det. Nej, bara för att majoriteten har varit dum nog att rösta på dem. Demokratins största brist ligger i att en politiker kan agera tvärtemot vad han har sagt, eller ta ställning i en fråga som inte ens fanns när han valdes.

Men det är så obegränsad demokrati fungerar i värsta fall. Majoriteten förtrycker minoriteten. Och den rättfärdigar det med att den är fler. Tant Rand skrev:
Individual rights are not subject to a public vote; a majority has no right to vote away the rights of a minority; the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual).

Det gäller än idag. Beslutet om massövervakning strider mot de mänskliga rättigheterna, och beslutet är rent vidrigt. Ingen har rätt till mitt privatliv, oavsett hur många som står bakom honom.

(Jag säger inte att jag är mot demokrati, bara att demokratin måste begränsas så att den inte går ut över medborgarnas rättigheter.)

Wednesday, December 14, 2005

Kan kryptering hjälpa mot storebror?

Lagen om datalagring ska ju bara lagra vem som mailat vem, och när. Därför anser man att kryptering inte hjälper. Men stämmer det?
På något sätt måste ju systemet skilja ut mail-protokoll från övrig trafik. Om hela paketet är krypterat går det inte. Det gäller alltså att man krypterar hela mailet med headers, inte bara texten. Frågan är om det funkar i praktiken...

Insändare: 1984 är här!

1984 är här!

Idag, onsdag den fjortonde, har EU-parlamentet röstat igenom en lag som tvingar telebolag att lagra data om vem som har ringt vem och när. Syftet är att bekämpa brottslighet. Men lagen motverkar sitt syfte. Skurkarna vet redan hur de ska göra för att undgå övervakningen. De enda som drabbas är de oskyldiga människorna. Och de är de som har mest att frukta - tvärtemot vad många tror. Oskyldiga människor vet inte vad de ska säga när polisen anklagar dem för något. I George Orwells 1984 betydde oskyldig att man hade rätt åsikter. Det finns inget som stoppar en sådan utveckling.
Lagen strider mot de mänskliga rättigheternas tolfte artikel som säger att alla har rätt till privatliv och skydd för sin korrespondens. Ändå röstades det inte ner. Något är ruttet i EU när politikerna tror sig ha makten att rösta bort individuella rättigheter. En majoritet har ingen rätt att rösta bort en minoritets rättigheter, och den minsta minoriteten som finns är individen.
Det är dags att protestera mot de inskränkningar av våra friheter som sker i terrorhotets namn. Risken för att dö i en bilolycka är 390 gånger högre än risken att dö i en terrorattack. Onsdagen den fjortonde december tjugohundrafem kommer gå till historien som dagen då privatlivet avskaffades.

Denna insändare har skickats till Västerbottens-Kuriren.

Hur tänker människan?

Jag är tacksam och glad att vi får en gemensam lagstiftning för hela Europa. Det här är också garantin för att integriteten och de mänskliga rättigheterna inte åsidosätts, säger Inger Segelström, s.

Angående att den hårdaste versionen av övervakningen gick igenom. Inte nog med att politiker är ohederliga människor som inte står över rånare när det gäller moraliskt försvarbara aktiviteter, att det enda som skyddar oss från deras ondska är deras inkompetens - de är dumma och fattar inte ens själva vad de säger.
Hur får man ett förslag som strider mot de mänskliga rättigheterna, europakonventionen och kränker den personliga integriteten... till ett försvar för desamma? Hur tänker hon?

Nyspråksvarning!

Inte heller verkar det som om hon förstår vad det handlar om:

Det blir inte dyrare än idag, bara för att tiden förlängs.
Graaaaaaah. Spykänslor, någon?

Nej, nej, nej!

(Jag är mycket upprörd, så denna post spyr en hel del galla över diverse politiker.)

Svinen i EU har nu röstat igenom storbrorssamhället. Så mycket för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Det är så man bara vill riva ner hela skiten med byråkratskitstövlarna i EU.

Faktum kvarstår: Hur mycket av den massa idioter som vi kallar för allmänheten som än står bakom ett svin till politiker, har denna ingen som helst rätt att kränka människors rättigheter. Ty dessa människor har inte gett honom den rätten. Man kan inte ta sig rättigheter man inte har!

Tack så mycket för att ni besannade 1984, era idioter. Kör upp ert övervakningssamhälle där solen inte skiner. Man ska inte använda Esbatismer och göra nazistliknelser, men här är det bara för enkelt: Brunfascisten Thomas Bodström har avskaffat privatlivet.

Fy för politiker.

Tuesday, December 13, 2005

Dagens garv

Bjuder Kalle Andersson på med sin blogg Sossarna: (V) och (M) är trygghetsfiender.

Väl valda citat

"Common sense is not so common."
"It is dangerous to be right when the government is wrong."
--Voltaire

"All governments suffer a recurring problem: Power attracts pathological personalities. It is not that power corrupts but that it is magnetic to the corruptible. Such people have a tendency to become drunk on violence, a condition to which they are quickly addicted."
"Power attracts the corruptible. Suspect all who seek it."
"Power attracts the corruptible. Absolute power attracts the absolutely corruptible."
--Chapterhouse Dune.

"They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety."
"Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote!"
--Benjamin Franklin

Man får hoppas att åtminstone vissa av europa-parlamentarikerna tänker över vad innebörden i dessa citat är. Omröstningen om övervakningsförslaget har tydligen blivit uppskjuten till imorgon. Någonstans ligger en hund begraven.

Monday, December 12, 2005

Politiker är ett ohederligt yrke

Detta kommer låta väldigt anarkistiskt, men...

Politiker är utan tvekan världens ohederligaste yrke. Som politiker får man betalt för att använda statens våldsapparat. Man får betalt för att bruka våld. Det finns inget sätt att hålla en politiker personligt ansvarig för något, om man inte är politiker själv. Vart fjärde år får man välja en politiker. Sen får man hoppas att det har någon påverkan, och sen stå ut med resultatet i fyra år. Sen upprepar man processen. Alla politiska beslut uppehålls med våld. Bara för att våldet inte används så ofta betyder det inte att våldet inte finns där. Hur mycket man än abstraherar våldet så är det tvång. En politiker tjänar alltså pengar på att utöva tvång. Om man inte är nöjd med en politikers tjänster kan man inte heller byta, utan man tvingas att lyda politikern.

Hora är ett hederligare yrke än politiker. Horor säljer i alla fall något som folk vill ha, den som inte vill ha det slipper köpa det. Den som är missnöjd med tjänsten tvingas inte fortsätta att köpa den av samma person. Den som inte vill ha tjänsten slipper betala för den.

Politiker är att jämföra med rånare när det gäller hederlighet.

Sunday, December 11, 2005

"Gratisreklam är STÖLD!"

I alla fall om man får tro dem som vill stänga ner websiter som erbjuder låttexter. Vill de inte ha gratisreklam får de väl slippa det.
oauktoriserat användande av låttexter berövar låtskrivare möjligheten att försörja sig, och är samma sak som stöld
Stöld förutsätter att någon blir av med något. Stöld innebär att man hindrar ägaren av egendom från att använda den på det sätt han önskar. Om något är stöld så är det väl att säga att det är olagligt att trycka på sitt tangentbord enligt ett visst mönster, bara för att någon annan har gjort det tidigare?
Sen ska man också tänka på att låttexter snarare ökar intresset för musik. "Oj, jag läste texten till den senaste hitlåten på nätet! Nu kommer jag inte köpa den, och skivbolagen går under! Teh horror!" Vad tänker de egentligen med? Om något ökar väl låttexter på internet snarare låtskrivares möjligheter att försörja sig, dels kan de på ett enkelt sätt hitta inspiration, dels ökar som sagt intresset för deras musik. Men nej då, gratisreklam är stöld och ondska och dekadent och omoraliskt och källan till alla problem i hela världen. Det säger sig ju självt.

Eller så är de helt enkelt rädda för att människor ska upptäcka hur mycket mainstreammusiks texter suger. Är det bara jag, eller känns det som om all musik nuförtiden är samma gamla kärlekshistoria om och om igen, utan variation, utan originalitet? Tacka vet jag fyrtio minuter långa episka låtar och konceptalbum. Å nej. Nu gjorde jag gratisreklam. Förlåt, jag menar naturligtvis att jag STAL musik. Hur ska dessa kämpande människor nu överleva, när jag har ökat intresset för deras verk? Tänk vilken ond människa jag är.

Är det piraternas fel att upphovsrättsbranschen begår självmord?

Saturday, December 10, 2005

Lästips

Ulf Pettersson skriver om upphovsrätt och äganderätt, två vitt skilda begrepp.

...And in English

I have now translated my letter to the Swedish MEPs to English, and sent it to all MEPs.

This Tuesday, 2005-12-13, the European parliament is going to vote about the controversial proposal about data retention. This proposal would force all Internet service providers and telephone companies to store data about who's called whom, when and where they were, what mails they have sent and so on. This worries me, as our civil liberties are being curbed severely in the name of fighting terrorism. Indeed, dying in a car accident is 390 times more likely than dying in a terrorist attack. Yet politicians want to use the relatively minor threat of terrorism to increase state control of the ordinary citizen. Such a society is certainly not one I want to live in.

Data retention does not only infringe upon the liberties of the citizens of the EU, it is also impossible in reality and extremely costly. Article twelve of the UN declaration of human rights states that "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."
If the proposal about data retention is not rejected because of it's violating the human rights, then something must surely be very, very wrong within the EU. Further, if one considers the economic costs of data retention, one wonders if anyone has given any thought to the proposal. Telia, the largest ISP and telephony company in Sweden, estimates the costs of creating such a huge apparatus of surveillance to more than €110 million, and then some €3-4 million each year. Remember that this is just the costs of one company, in one small country. Telia has some one million customers, the EU has some 450 million inhabitants... Who's going to pay for all this? Don't tell me that the tax payers are, because that is just wrong. Is one going to be supposed to pay taxes in order to get one's privacy violated, one's liberties curbed, one's freedom infringed? In my opinion, that's just wrong.

Furthermore, the police will not be able to catch a single terrorist more. Terrorists are not stupid, they know how to get around surveillance. Maybe the proponents of data retention do not know that the terrorist behind the London bombings this summer did not communicate through the Internet nor by telephone, because they expected it to be subject to surveillance. Data retention is only going to affect innocent people. Saying that if you have nothing to hide, you have nothing to fear is, to be frank, idiocy. In the society described by George Orwell in the book 1984, innocent people didn't have anything to fear. The only problem was that in that society, "innocent" meant that you had the correct opinions thought the right thoughts.
Originally, the proposal said that retained data would only be used against serious criminal offenses, such as terrorism and organized crime. Now the proposal only says criminal offenses. What that means is up to each country to decide. Changing the purpose of data retention before it even has been approved worries me, there is no guarantee that the purpose won't be expanded, and one day reach the society of 1984.

This Tuesday, privacy and anonymity may be abolished in the EU - unless you do something about it. Please vote no to Big Brother.

--[Name], Sweden, a worried libertarian.

Så var det dags igen

Brev till Sveriges EU-parlamentariker angående massövervakningen:
Nu på tisdag, 2005-12-13, ska EU-parlamentet rösta om det kontroversiella förslaget om datalagring. Jag är mycket oroad över hur våra medborgerliga friheter och rättigheter inskränks i terrorhotets namn. Faktum är att det fortfarande är trehundranittio (390) gånger större risk att dö i en bilolycka än i en terrorattack. Ändå vill klåfingriga politiker använda terrorhotet som anledning till att öka statens kontroll över den vanliga medborgaren. Det är en mycket skrämmande utveckling. Det är inte ett samhälle jag vill leva i.

Datalagring är inte bara frihetskränkande och rent lagvidrigt, det är också ogenomförbart och extremt dyrt. Artikel tolv i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger "Alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitthem och sin korrespondens". Artikel 8 i Europakonventionen säger "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence." Om detta förslag inte stoppas eftersom det bryter mot både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, då är något mycket, mycket fel inom EU. Om man dessutom tänker på hur det rent praktiskt ska genomföras tvivlar man på att någon ens har tänkt igenom förslaget. Telia uppskattar kostnaderna till en miljard svenska kronor, bara för att bygga upp kontrollapparaten och sedan 300-400 miljoner kronor om året för att driva det. Vem ska betala det kalaset? Skattebetalarna? Ska man betala skatt för att få sitt privatliv inskränkt?

Dessutom kommer man inte kunna gripa en enda terrorist. Terroristerna vet redan hur de tar sig runt övervakning. Det kanske inte har slagit övervakningsivrarna att Londonbombarna inte använde telefon eller internet, för de trodde att det skulle vara övervakat. Datalagring drabbar bara de oskyldiga. Att säga att den oskyldige inte har något att frukta är rent ut sagt idiotiskt. I det samhälle som George Orwell beskrev hade den oskyldige inte heller något att frukta. Enda kruxet var att "oskyldig" betydde att man hade rätt åsikter. Från början stod det att datalagringen skulle användas för att bekämpa grov brottslighet, till exempel terrorism. Nu står det bara brottslighet. Vad det betyder är upp till varje land att tolka.

På tisdag kan privatlivet och anonymiteten avskaffas - om ni inte gör något åt det.

--[Namn], oroad liberal.

Thursday, December 08, 2005

Njut av de fem dagars privatliv vi har kvar!

... För nu verkar det som om en majoritet i EU-parlamentet kommer rösta för teledatalagringen om fem dagar.

Oscar Swartz om hur skrämmande förslaget är.

Somebody think about the children!

Alla vet att människor är för dumma för att inse sitt eget bästa. Speciellt barn. Därför måste staten gå in och skydda sina medborgare från farliga saker, för tänk om de gör sig själva illa. Människor måste naturligtvis skyddas från hemskheter. Typ vapen, dödsknark, kapitalism och porr. Ja, frihet också, såklart. Frihet kan ju utnyttjas till så många otäcka saker som politiker med sina inskränkta förmyndarsinnen inte klarar av att acceptera.
Därför är det inte bra att barn kan använda internet helt oreglerat. Tänk bara på hur kulturen kommer degenerera om Kalle, 10, råkar se en bild på en naken kvinna. Det skulle vara ett fruktansvärt nederlag för hela mänskligheten.

Det är i alla fall vad en australiensisk politiker tycker. Eftersom jag är "så där äckligt anarkistliberal" gillar jag inte politiker. Politiker är ett av de mest ohederliga jobben som finns. Politikeryrket går ut på att man tjänar pengar genom att tvinga människor att ge en dem, dessutom inte i utbyte mot något de får välja själva. I utbyte mot att politikern bestämmer vad man får och inte får göra dessutom. Politiker som vill införa censur är ännu värre. Speciellt eftersom kategorin ofta överlappar med kategorin moraltanter, som om det vore möjligt skulle vara ännu mer avskyvärd. Censurivrarnas argument anspelar på moralpanik.
It is too easy for children to access all manner of material on the internet

Typ... nyliberal propaganda och sånt? Kanske inte idag, men kanske imorgon. Staten vill inte alltid väl! Eftersom staten bygger på tvång ligger det i dess natur att skaffa sig mer makt. Oavsett vad som krävs för att få den makten.
and I believe the system should default automatically in favour of protecting our children

Finns det egentligen något mer omoraliskt än att "skydda människor från sig själva" med tvång? Att säga att människor inte klarar av att ta hand om sig själva, utan att staten måste lösa deras problem - och dessutom påtvinga alla andra "lösningen" ("The government solution to a problem is usually as bad as the problem.") - det är inte direkt etiskt och förenligt med en ljus människosyn, en syn på människan som något högre än ett djur.

Sen ska vi inte ens tala om hur otroligt korkat det är att ens försöka att upprätthålla censur på internet. "The internet interprets censorship as damage and routes around it". Ska man sätta någon på att förhandsgranska allt som läggs ut på nätet? Inte nog med att det skulle döda friheten, det skulle även döda statsfinanserna. Och det skulle definitivt skämma ut landet som gjorde det som ett bakåtsträvande näste för idioter. Dessutom, vem bestämmer vad som ska filtreras och inte? Vad säger att han har rätt? En annan metod vore att ha en whitelist, men det är ju oerhört mycket värre än en blacklist eftersom det är så mycket kraftfullare när man vill stänga ute obehagliga saker. Typ nyliberal propaganda.
I do believe our Government should regulate the internet at home and in public places to ensure the best interests of children are protected.

Spykänslor, någon? Vet inte barnen själva, eller deras föräldrar, vad som ligger i deras intresse? Naturligtvis inte. Det är bara staten som vet det. Yuck. Bland det värsta i artikeln återfinns dock den sista raden:
Guy Barnett is a Liberal senator for Tasmania.

Liberaler förespråkar inte censur. Punkt slut.

Wednesday, December 07, 2005

Satir? Nej

Den satiriska tidningen The Onion som parodierar nyheter hade en artikel för två veckor sen. Rubriken var "RIAA Bans Telling Friends About Songs". Inte helt otroligt, egentligen. Jag trodde i all min naivitet att det bara var ett skämt. Ett mycket roligt och lyckat sådant dessutom. Satir är som roligast när den är trovärdig.

Så är det inte. En organisation för europeiska utgivare anser nämligen att sökmotorer är oetiska och minskar deras vinster. Poängen är att en sökmotor tjänar pengar på utgivarnas upphovsrättsskyddade material. Jaha. Det man syftar på är främst Google news. Som inte ens visar annonser. Hur dum får man vara? Poängen med en sökmotor är att hjälpa folk att hitta information. Poängen med internet är att sprida informationen. Det är fullständigt absurt att klaga över ren och skär gratisreklam.
Google news läser av en drös nyhetssajter och kategoriserar nyheterna och visar de första två meningarna eller så, ibland inkluderar man en bild. Hur kan man över huvud taget hävda att det skulle vara skadligt? Hur dum är man inte om man klagar över att andra gör reklam för ens produkter, utan att man ens behöver lyfta ett finger. Är inte meningen med Google news att hjälpa människor att hitta nyheter? Är det inte kapitalism applicerad på information, att den som producerar bäst information och samanställer den bäst får flest läsare? Det är antagligen det de är rädda för. Att behöva anpassa sig och förändra sig.
Balsemao said consumers were drawn online by free content but this needed to change, he said.

"The value of content must be understood by consumers so that new business models can evolve. Industry must have legal certainty and the confidence that their intellectual property will be protected.


Kunden har alltid rätt? Glöm det. Visst går det att skapa betaltjänster på nätet. Det går. Men det är inte direkt det bästa man kan göra. Betaltjänster tenderar att vara ganska impopulära, och reklam är mycket bättre. Textbaserad reklam alltså. Allt annat filtrerar jag bort, all annan reklam är bara slöseri med datorkraft och distraherande. Man försöker tvinga på kunderna åsikter, istället för att anpassa sig. Man kan inte tvinga sina kunder att tycka en sak för att utveckla en ny affärsmodell, det är ju precis tvärtom. Kunderna tvingar fram en ny affärsmodell genom sina åsikter.

Dessa dinosaurier förtjänar verkligen att dö. De gräver sina egna gravar och klagar sedan över det.

Monday, December 05, 2005

Machina Libera passerar 100 inlägg

Gårdagens inlägg AFA - Anarko-fascistisk aktion var nummer 100 på denna blogg. Otroligt att man skrivit så mycket egentligen, jag hoppas att det blir minst lika många inlägg till.

Tänkvärt: Res publica hominibus est, homines non rei publicae sunt. (Staten finns för människorna, människorna finns inte för staten)

Sunday, December 04, 2005

AFA - Anarko-fascistisk aktion.

AFA är en konstig organisation. AFA ska tydligen stå för Anti-fascistisk organisation. Men som de beter sig måste man undra om de verkligen är så anti-fascistiska. Dels var det anti-fascisterna som började slåss vid nazistdemonstrationen i Linköping, dels hackade AFA några nazisters mailkonto. Jag blir i alla fall tveksam. Om AFA verkligen ville agera för minskad nazism i samhället, vilket är ett bra mål, då borde de bete sig bättre än nazisterna. Föregå med gott exempel.

Just nu bedriver AFA en kampanj för att hindra nazister att resa till Salem. En nazist blev tydligen mördad där, och hans polare vill nu hedra honom. AFA publicerar en affisch där det, tillsammans med en bild på en vandaliserad bil och diverse tillhyggen, står:
NAZISTSVIN!
Om du åker till Salem kan det gå illa
Smarta nazister stannar hemma.

Låter inte det lite fascistiskt? Om man skulle byta ut nazist mot jude, då skulle man ju få en äkta nazistisk propagandaffisch. AFA använder helt fel strategi. Om man inte vill att människor ska ta nazisternas parti, då bör man verkligen inte bete sig ännu värre. Resultatet blir snarare det motsatta, nassarna får vatten på sina kvarnar och kan hävda att de är offer.
Det är definitivt inte rätt väg att gå. När anti-fascisterna beter sig lika illa, om inte värre, som fascisterna, då måste man ifrågasätta dem. När anti-fascisterna skriver: "Inte en nazist ska lämna stationen gående", då måste man ställa sig frågan om de egentligen inte bara är fascister själva, som vill rättfärdiga sitt handlande genom att ge sig på andra fascister.

Saturday, December 03, 2005

Det blir övervakning trots allt

Nu har ministrarna i EU lyckats enas om teledatalagringen. Synd att de inte skulle diskutera det så länge att det inte ens skulle komma upp itll votering i parlamentet. För oss i Sverige är det inte ett dugg bättre än förut, länderna får nämligen välja själva hur länge man ska lagra data. Man får inte välja att inte lagra något, men man får välja att lagra det i mellan sex och tjugofyra månader. Med Thomas Bodström som justitieminister lär det ju inte bli minimitiden i Sverige...

Enligt fredagens överenskommelse får varje land tolka självt vad "allvarligt brott" innebär. I Sverige, som redan använder sig av lagrade telefonuppgifter i sin brottsbekämpning, handlar det om brott som kan ge ett straff på minst två år.

Hur länge dröjer det innan thought-crime blir ett allvarligt brott? Hela argumentet om att den som är oskyldig inte har något att frukta bygger på en överdriven naivitet och en föreställning om att staten alltid vill oss väl. Så är inte fallet, statens natur bygger på våld och tvång. Den trettonde december, på Lucia, röstar parlamentet om lagen. Men vad de säger spelar ingen roll, för det skiter ministrarna i:
- Röstar parlamentet för ger det ett demokratiskt mervärde, är de mot räknar jag med ett ministerbeslut, säger han.

Samtidigt som man vill övervaka alla kommer det fram uppgifter om att det är 390 gånger större risk att man dör i trafiken än i ett terrordåd. Teledatalagringens inverkan på terrorism måste ifrågasättas, och dessutom använder politikerna terrorism som ett överdrivet hot för att kunna inskränka privatlivet. Det är farligt.

Vidare har man ännu inte bestämt vem som ska betala för kalaset. När det rör sig om sådana enorma mängder data som ska lagras blir kostnaderna knappast låga. Om internetleverantörerna själva får stå för kostnaden tvivlar jag på att de kommer vara särskilt intresserade i att delta. I värsta fall höjs priserna på bredband rejält, man måste ju finansiera storbror när man vill kommunicera med omvärlden. Man borde nog tänka igenom de ekonomiska konsekvenserna innan man lägger förslaget.

Den 13 december avskaffas privatlivet. Det var trevligt så länge det varade.

Thursday, December 01, 2005

En groda

[J]ag tänker samtidigt som jag skriver. Då blir det fel ibland.

Självmål.