Machina libera

Friday, January 06, 2006

En seriestripp om bloggar


Bloggar är bättre än tryckpressar på vissa områden helt enkelt. Bloggen kan vara smal, men tidningen måste vara bred för att täcka sina kostnader, bloggen tillåter fler att komma till tals, eftersom utrymmet är i praktiken obegränsat och öppnar därmed för en bredare debatt med fler åsikter och sidor. Bloggens kommunikation är inte envägskommunikation. Kort sagt: framtiden tillhör bloggarna.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home