Machina libera

Wednesday, January 25, 2006

Enighetokrati

Tidigare har jag nämnt enighetokrati i förbifarten. Enighetokrati är så vitt jag vet en ny idé som anarko-kapitalisten A. B. Dada kommit på. (Jag vet att jag nämnt honom tre gånger nu, men det finns en anledning till det. Hans kommentarer är ofta klockrena, och det känns ofta som om man läser sina egna tankar. Dessutom verkar han vara något av en Hank Rearden-typ.)

Enighetokrati nämndes första gången i en tråd på Slashdot, . Dada har senare försvarat styrelsesättet i en annan tråd. Han sammanfattar idén i den första tråden:
1. No law can exist with[out] a unanimous vote of the populace -- direct democracy in ultimate form.
2. All laws sunset after 6 years.
3. No future laws can change any of the 3 basic rules.

The unanimocracy will likely produce 7 different levels of government: Federal, Regional, State, County, Village, Community, Household.
Eftersom ingen lag kan stiftas utan total enighet kommer ytterst få lagar stiftas. En protest är att en person skulle kunna stoppa en lag som förbjuder till exempel mord. Lösningen på det problemet är enkel. Människor måste ha rätten att bilda nya organisationer. Detta beslut behöver inte fattas med full enighet, eftersom det inte är en lag. Dock får man inte tvinga någon att ingå i den nya organisation, vilket är ganska logiskt. Om ett tusen personer försöker driva igenom en lag mot mord, men misslyckas eftersom en person röstar mot, kan de 999 helt enkelt bilda en ny kommun, och kräva att alla röstar för lagen om de vill bo där (eftersom all mark ägs privat står det i deras fulla rätt). Personen som var mot förbud av mord kan sedan försöka klara sig själv. Personligen tror jag att det är osannolikt (men möjligt) att någon skulle rösta för att låta mord vara lagligt, eftersom det antagligen inte finns någon som vill leva i ett system som tillåter vem som helst att döda dem.

De 999 kan sedan organisera sig i stadsdelar, en stadsdel kanske legaliserar droger, en annan kanske förbjuder prostitution. Att alla lagar måste stiftas om efter sex år betyder att dumma lagar inte kommer att finnas kvar. Rent praktiskt blir enighetokrati svårt att genomföra, och systemet är inte helt felfritt än - det finns fortfarande mycket kvar att tänka på. Hur ska omröstningar genomföras, till exempel? Men om man lyckas lösa de problem som finns, tror jag att enighetokrati är kanske det bästa styrelseskicket. Enighetokrati är federalism, direktdemokrati och frihet kombinerat. Vill man leva i en nattväktarstat kan man organisera ihop andra förespråkare av nattväktarstat, bilda en stat i staten och sedan blockera alla frihetskränkande lagar. Kommunister kan flytta till ett ställe, stifta kommunistiska lagar och leva så (att det inte kommer fungera i längden är en annan sak). Enighetokrati lider utan tvekan av vissa barnsjukdomar, men det gjorde även demokrati från början. Med tiden kommer dessa problem antagligen att lösas, allt eftersom idén sprids och fler börjar tänka och göra sitt bästa för att utveckla den.

Enighetokrati är antagligen det bästa sättet att organisera staten på, det garanterar att alla får som de vill så långt det går. Än är idén inte helt utvecklad, men det kommer, det kommer. Hur ska man se till så att de tre reglerna följs? En högsta domstol som granskar alla lagförslag innan man röstar om dem? På vilken nivå ska den finnas, i så fall? Man kan inte ha en konstitutionsdomstol på den absolut lägsta nivån, det står antagligen inte i proportion till befolkningen. Kanske kan man ha en domstol för varje organisation med fler än till exempel tio tusen invånare, och alla underorganisationer använder den? Naturligtvis måste man arbeta för att granskningen inte ska ta för mycket tid - men å andra sidan borde det vara ganska enkelt att avgöra om ett lagförslag strider mot konstitutionen.

Enighetokrati är svårt att införa, men det kan vara ett mycket kraftfullt styrelseskick. Jag ska tänka mer på det, och försöka diskutera det med andra... Mer om enighetokrati i framtiden...

6 Comments:

 • Väldigt intressant teori. Jag gillar speciellt att alla lagar är tidsbegränsade. Frågan är om det möjligt om kravet är total enighet. Ett mer genomförbart alternativ kunde kanske nöja sig med en 90% majoritet med ungefär samma resultat.

  By Blogger apa666, at 1/26/2006 11:10 PM  

 • Polen provade detta med en riksdag som måste vara enig för att driva igenom en lag, resultatet var att det fanns alltid någon rik storman som kunde muta en riksdagsman att rösta imot.
  Därav uttrycket Polsk riksdag, dvs resultatlös riksdag.

  Ett problem som uppstår är ju att alla människor inte är intresserade av att sätta sig in i besult utan röstar som sin granne eller inte alls.

  /R

  By Anonymous Robban, at 1/28/2006 10:05 AM  

 • Jo, Adam Dada ær en cool snubbe som jag också haft en viss kontakt med.

  Vad gæller din enighetokrati så ær det ju ingen ny idé. Det går egentligen ut på att førvandla dagens illegitima sociala kontrakt ("flytta eller stå ut med vårt våld") till ett legitimt sådant, iom att man infør en nattvæktarstat som agerar ram før mer komplicerade och frivilliga statsbildningar. Till exempel kan alla socialister, socialdemokrater, moderater, socialliberaler, kommunister, veganer, Amish-folk etc starta och leva i sina egna samhællen utan att behøva påtvinga alla andra sin vilja.

  Nær jag tar upp denna idé brukar den vanligaste reaktionen vara "men alla de rika skulle ju direkt læmna vælfærds-Sverige". Men då har man ju liksom dømt ut sin ideologi eftersom man erkænner att den bygger på att en viss folkgrupp førslavas och hålls mot sin vilja. Jæmfør med att din lokala golfklubb skulle knacka på dørren och ge dig valet mellan att gå med och betala medlemsavgift, eller bli deporterad till Somalia.

  Detta med att nattvæktarstaten rymmer alla (frivilliga) statsbildningar ær ju vad som brukar kallas den "utopiska ramen". I nattvæktarstaten står det kommunister fritt fram att starta sina egna samhællen. I det kommunistiska samhællet deporteras alla liberaler till Sibiren. I rest my case...

  Ovanstående ær också anledningen till att jag ær mot den form av demokrati som praktiseras i Væst, och som allmænt upphøjts till att vara frihetens grundpelare de senaste 100 åren. Den allmænna røstrætten har blivit frihetens høgsta dygd. I sjælva verket ær det enda goda man kan sæga om demokrati att det ær ett styrelseskick som tenderar att respektera individuell frihet. Men i vissa fall kan demokratin vara direkt livsfarlig, och att jæmføra med en stor jævla lynchmobb.

  Mitt tænkande om denna utopiska ram skiljer sin från den traditionella libertarianska teorin, genom att de senare ser nattvæktarstaten som den slutliga samhællsformen, medan jag ser den som en lagliga ramen før mer komplexa samhællsbyggen. Ungefær som skillnaden mellan kernel-API:er och userspace.

  Den lagliga ramen, "kerneln", ser jag bæst representerad av nattvæktatstaten men man skulle ju kunna tænka sig skyddssammanslutningarnas legala ekvilibrium också. Huvudsaken ær att "API:et" førblir detsamma. Ex. Linux vs. Hurd.

  Vi borde mynta ett fint begrepp før detta frivillighetssamhælle. Några førslag ær mutuakrati, volunarki, demonarki, konsensusdemokrati, respersonae (jfr. res publica, republik) etc.

  Før øvrigt får du gærna høra av dig ifall detta låter som en rolig artikel-idé.

  By Blogger Fuck off and die, at 1/28/2006 1:19 PM  

 • robban: ditt tænkande bygger ju på førestællningen att vi *måste* ha gemensamma ledare som tvingar igenom vissa beslut. Istællet skulle man ju tænka sig ett post-politiskt system, dær varje samhælle ær som en hyresførening eller golfklubb. Lagar, politiker, demokrati etc skulle fortfarande finnas men bara inom ramen før dessa sammanslutningar.

  Øver dessa frivilliga føreningar skulle vi ha en nattvæktarstat som såg till att alla føljde icke-aggressionens princip.

  By Blogger Fuck off and die, at 1/28/2006 1:23 PM  

 • apa666: kravet om total enighet ær møjligt, om det sociala kontraktet inførs som ett faktiskt kontrakt, till skillnad från nulæget dær det bara ær en fantasikonstruktion.

  By Blogger Fuck off and die, at 1/28/2006 1:24 PM  

 • Det størsta problemet med Dadas unanimokrati, och den punkt dær min vision skiljer sig från hans, ær att han inte vill ha någon "kernel" alls. Jag anser att en sådan behøvs, i form av en NV-stat som tillæmpar naturrætten.

  Dadas idéer ær egentligen bara en rehash av marknadsanarkismens idé om DRO:ernas legala ekvilibrium. Detta ær bra, om det innebær att naturrætt implementeras, men dåligt om det innebær att icke-naturrætt implementeras.

  By Blogger Fuck off and die, at 1/28/2006 1:54 PM  

Post a Comment

<< Home