Machina libera

Friday, January 20, 2006

Insändare: Politik är inte lösningen

Sverige är ett land där demokrati hyllas som det högsta av värden. Demokrati är grekiska och betyder folkstyre. Naturligtvis ska folket styra, staten finns till för medborgarna - inte tvärt om. Men! Vi måste fråga oss när folkstyret är som störst. Är det när politikerna bestämmer, eller när var och en bestämmer så mycket som möjligt själv? Svaret är enkelt enligt mig. Beslut ska medborgarna fatta själva, utan inblandning av staten.

Politik är lösningen på alla problem, säger man. Är något fel ska politikerna ändra på det. Så borde det inte vara. Politik går ut på att människor inte kan fatta beslut själva, som hur böjd en banan får vara, om man bör bygga något på en tomt (bygglov), eller hur mycket övertid man ska arbeta. Därför behöver de politikerna. Men, hur ska man kunna fatta det viktigaste beslutet, vem som ska styra, om man inte är kapabel att fatta andra beslut? När politikens omfång ökar minskar den enskildes möjligheter att bestämma över sitt eget liv - och därmed paradoxalt nog folkväldet, demokratin. Finns det ett problem ska människor själva kunna rätta till det själva. Utan politiker.

Politik är inte lösningen - för mycket politik är problemet. Det handlar helt enkelt om vem som ska styra ditt liv. Du, eller politikerna?

Insändaren har skickats till Västerbottens-Kuriren. Om den publiceras kommer detta nämnas på bloggen. Idén bakom insändaren kommer från en insändare av Liam Murray och de idéer som presenteras i tråden Statskupp mot politiken! på Flashback forum. Min senaste insändare, 1984 är här, publicerades, så förhoppningsvis kommer även denna med... Kanske börjar någon tänka till. Man kan i alla fall hoppas.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home