Machina libera

Thursday, January 12, 2006

Klockren kommentar

Scanbilen står på gårdsplanen igen ser jag...

Tar man bort höet från kossornas matho och sätter tjugan i häcken på kossan så nog tusan går hon i riktning bort från mathon och mot bilen.

Vi upproriska kossor kanske skulle sluta med att "demokratiskt" acceptera bönders, LRF:s, EU:s och presidenters lekstugelagar. Som aldrig gäller dem själva. Bara oss.

"Men lilla kossa. Du får ju en gång vart fjärde år lägga en riktigt grön trevlig koblaja ihop med alla de andra koblajorna ute på ängen - så att vi bönder, LRF:are, EU-tjänstemän och presidenter sedan kan ta din DNA ur din koblaja och bestämma vad som är bäst för dig. Och det bästa för dig är att åka Scanbil! Det är demokratiskt beslutat nu."

I stället kan man gömma sig i skogen, leva fritt - kanske lite kortare, men fritt - och våga ställa sig ivägen för överlagstiftarens limousine när den då och då överviktigt rullar förbi på den gamla kostigen.

Mööh!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home