Machina libera

Friday, January 13, 2006

Men det är bra för utvecklingen!

Toyota Prius kan inkräkta på ett patent. Var det någon som sade att patent uppmuntrade uppfinnande och nya produkter? Är det inte snarare så att man kan vara rädd att utvecka en ny produkt, eftersom någon annan kan inneha ett patent som täcker en del av det man uppfunnit?

Via Mises.org.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home