Machina libera

Saturday, January 21, 2006

Skräck-Bodström

Anna Ekelund har en kolumn i Aftonbladet med rubriken Skräck-Bodström vill sno vår frihet. Kolumnen påpekar tydligt hur politikerna använder terrorhotet som knappt finns till att öka sin makt, på medborgarnas bekostnad.

1 Comments:

  • Tycker inte det är "trafik är farligare"-argument håller. Se bara på vilka eftereffekter 9/11 fick. Du dödar först 3000 människor, flygtrafiken stoppas i flera dagar, börsen hålls stängd.

    Det är ju ett reellt problem som inte bara kan viftas bort med "ja men, se hur mycket farligare det är med malaria? Varför bekämpar vi inte det istället?"

    Sedan så sker ju trafikolyckor p.g.a. att de är olyckor, inte att människor planerar hur man skall kunna döda hur många som helst på så spektakulärt sätt som möjligt.

    By Anonymous Peter Jönsson, at 1/21/2006 1:11 PM  

Post a Comment

<< Home