Machina libera

Monday, January 30, 2006

UR och liberalismen

Jag hinner inte skriva en fullständig analys av programmet om liberalism som nyss gick på tvåan, men här är några punkter:
 • Man intervjuade en socialliberal - men ingen "nyliberal" (nyliberal är en onödig term, eftersom nyliberalism egentligen bara är klassiska liberala idéer)
 • Man nämnde inte ens nattväktarstaten.
 • Johan Norberg krossade sin motståndare i debatten, som var för kort. Trots detta fick hon den sista repliken.
 • Norbergs motståndare hävdade att de fattiga ländernas fattigdom och klyftor beror på liberalismen - men visst. Afrika är jordens minst liberala kontinent. När Norberg sedan bemöter detta med fakta, som visar att fattigdomen har halverats på tjugofem år försöker hon inte ens besvara det.
 • Hon hävdade också att man inte kan utsätta sjukvård för konkurrens, av den anledningen att de rika då går till en privat, klinik och de fattiga inte får någon vård alls. Det finns inget underlag att tro detta. Hon ojar sig också över "de extremt fattiga" - vilka extremt fattiga finns i dagens Sverige?
 • Programmet nämner inte ens naturrätten eller andra filosofiska försvar för liberalismen. Det är utilitarism, utilitarism, utilitarism. Man kan inte bygga en ideologi på utilitarism, och definitivt inte motivera den med utilitarism. Vad ett gott resultat är är högst subjektivt - det är ju en av liberalismens grundstenar. Varför annars ha frihet om alla tycker om samma saker? Utilitarism och liberalism går inte ihop.

1 Comments:

 • Å andra sidan använder liberaler ofta ganska utilitaristiska argument när man argumenterar för sin sak, såvida jag inte missuppfattat utilitarismen helt.
  Exempel: "Frihandel är jättebra eftersom det hjälper människor i fattigdom på ett extremt effektivt sätt."
  Istället för att börja tjafsa om vad som är moraliskt riktigt enligt självägandeprincipen.

  By Blogger Henrik Hall, at 2/01/2006 9:36 PM  

Post a Comment

<< Home