Machina libera

Friday, February 24, 2006

Allas lika värde?

I Sverige, vårt missfosterland, är "allas lika värde" ett begrepp som hålls mycket högt. Den som ifrågasätter detta ses på som en barbar, eller i värsta fall diktaturförespråkare. Jag ifrågasätter allas lika värde. Anledningen är enkel. Värde är inte någonting som ligger i det värderade. Värde är någonting som betraktaren sätter. Värde är helt enkelt subjektivt, och kräver någon som värderar. Därför kan allas lika värde inte vara rimligt.
Det innebär ju att alla människor ska älska alla andra människor exakt lika mycket. Det skulle betyda att man inte skulle kunna, till exempel, bilda familj eller ens ha en flickvän. Då har man ju uppenbarligen satt ett större värde på en människa än på annan. Och det stämmer ju inte med allas lika värde... I boken Anthem beskriver Ayn Rand ett samhälle som baseras på principen om allas lika värde, dragen till sin yttersta spets.
It is our second Transgression of Preference, for we do not think of all our brothers, as we must, but only of one
Nej, sluta tala om allas lika värde, vilket är en motsägelse, och börja istället tala om allas lika rättigheter!

3 Comments:

Post a Comment

<< Home