Machina libera

Monday, February 06, 2006

Ett kort motargument

I ett samhälle utan upphovsrätt, har inte en författare, musiker eller filmskapare incitament att mätta marknaden, så att andra inte kan tjäna pengar på hans skapelse? Detta kan han endast göra genom att erbjuda sin produkt på ett mycket effektivt sätt, eller sänka priserna.

Upphovsrättsförespråkare, förklara problemet!

9 Comments:

 • Så konkurrensen bland skapare av intellektuell egendom skulle alltså bara handla om hur effektivt de distribuerar sina verk?

  Problemet heter BitTorrent.

  By Blogger apa666, at 2/06/2006 10:14 PM  

 • måste erkänna att jag inte fullt ut förstår frågan...

  marknaden kommer väl aldrig bli mättad på konstnärligt skapande?

  frågan som jag ser den är varför den som skapar inte får villkora sitt spridningsavtal med konsumenter som är fria att ingå eller inte ingå avtal...

  har sett att du publicerat länkar till längre inlagor kring upphovsrätt, men jag har inte hunnit kolla närmare på dem, har du nått tips på något som behandlar min frågeställning?

  By Anonymous Johan L, at 2/07/2006 3:09 PM  

 • Johan l:
  Det går toppenbra att skriva avtal med kunder om icke-spridning. Men du kan inte tvinga 3:e part att följa ett kontrakt som han inte skrivit på.

  Du har avtal med någon om ickespridning. Du struntar i detta och sprider ändå filen vidare. Någon får tag i datan från dig. Kan han straffas? För vad?

  Jag anser inte att han kan straffas eftersom han inte gjort något fel.

  By Anonymous Anonymous, at 2/07/2006 5:46 PM  

 • ok, filosofiskt:
  Jag anser att man bör ha viss aktsamhet med sådant man själv vet att man inte äger. Eller framför allt med sådant man inte äger. "hittar" jag en bil stående på gatan olåst och till synes utan ägare, är det min skyldighet att låta den vara ifred, eftersom jag inte vet vad ägarens syfte bilen är. Den kan vara till allmänt bruk, men också bara lämnad där i tron att människor skall visa äganderätten respekt.

  Jag kan därför inte med självklarhet ta och sprida andras verk hur som helst, utan att ta reda på vad som gäller.

  Praktiskt:
  Detta är naturligtvis ytterst svårt att kontrollera och jaga efter för rättsväsendet. Där har vi problemet. Vad är meningen med lagar om upphovsrätt, när de omöjligen kan upprätthållas?

  Jag har inte svaret.

  By Anonymous Johan L, at 2/07/2006 6:43 PM  

 • Att du inte får ta bilen beror ju på att bilen kan ägas. Du gör en logisk kullerbytta, det gör alla som försöker argumentera för att ersätta intellektuell egendom med avtal.
  1) A säljer ett program till B. B ingår ett avtal som säger att han inte får sprida programmet.
  2) B bryr sig inte, han ger en kopia till sin granne C.
  3) Har C begått ett brott? Om du svarar ja, implicerar detta antingen att C har brutit mot ett avtal han inte har ingått (orimligt) eller att avtalet gäller även C, eftersom C inte har rätt till programmet. Detta är dock intellektuell egendom, vilket klart motsäger premissen att den inte finns. Se Against Intellectual Property, s. 40-41 och mitt tidigare inlägg Ytterligare en bra sammanfattning.

  By Blogger Robin Ekman, at 2/08/2006 12:10 PM  

 • ok, C kan inte ha brutit mot något explicit avtal. men han har trots det tillförskansat sig något han ej har äganderätt till (jmf bil på gatan)?

  det är ju därför datorprogram har användarlicenser t ex. ett användaravtal som förbjuder "unathorized usage" typ. i princip inget jag har något emot.

  kan ett liknande licenssystem för innehav av andra typer intellektuell egendom användas? avtal behöver inte ersätta äganderätt, men dock komplettera, precis som med allt annat.

  principen om intellektuellt ägande är jag för som fan, eftersom intellektet är det som definierar människan och "urkällan" (för att tala med tanten Rand) till skapande.

  de praktiska juridiska är det som försvårar allt... men, skall skriva ut och läsa "Against...", så får vi väl se sen :)

  tills dess, vad tycker du vi skall göra åt B? bör inte han straffas? i princip, jag förstår att han är nära på omöjlig att få tag på....

  By Blogger Johan L, at 2/08/2006 5:16 PM  

 • "ok, C kan inte ha brutit mot något explicit avtal. men han har trots det tillförskansat sig något han ej har äganderätt till (jmf bil på gatan)?"

  Jaha. Då har du gjort precis den logiska kullerbyttan jag anklagade dig för. För att avtal ska kunna ersätta intellektuell egendom måste intellektuell egendom finnas. Paradox!

  Vad vi ska göra med B, tja, det blir svårt att få tag på honom, men om han upptäcks bör han väl dömas för kontraktsbrott och tvingas att ersätta A för de skador A har orsakats som en följd av detta. Notera att detta inte inkluderar handlinger begågna av C, D, E, F och så vidare - B kan omöjligen vara ansvarig för dessa. Guns don't kill people. Vidare blir det svårt att bevisa att A har skadats.

  By Blogger Robin Ekman, at 2/08/2006 5:23 PM  

 • Ett sätt att lösa problemet med C är att då B brutit mot avtalet och B:s avtalsbrott igångsatt en kedja låta B bli rättsligt ansvarig för C:s handlingar, eller?

  By Blogger Flavian, at 2/13/2006 9:50 PM  

 • Guns don't kill people, eller hur?

  By Blogger Robin Ekman, at 2/14/2006 3:06 PM  

Post a Comment

<< Home