Machina libera

Monday, February 20, 2006

Patent och utvecklingen

Oscar Swartz skriver om hur patent är rent kontrarproduktiva. Patent är ytterst ett statligt monopol. Staten ger någon rätten att säga åt andra vad de får och inte får tillverka av sin egendom. Detta kan naturligtvis aldrig rättfärdigas med naturrätten som bas, och inte heller med utilitarism, även om många tror det. Företag A patenterar X. Företag B uppfinner Y. Företag A stämmer företag B. Visst är det kul med utveckling?

Det enda patent gör när det gäller utveckling är att de förskjuter resurser från vissa områden till andra, och leder till att företag köper upp patent och sedan lever på inkomster från stämningar. Ja, sådana företag finns. Det vanliga free rider-argumentet har inte så god verklighetsanknytning, men även om det hade det skulle det vara betydligt bättre än att företag som inte producerar någonting stämmer producenter bakom bra produkter, och därmed klart försämrar för alla.

Patent"rätten" kränker äganderätten och hindrar innovation. Den måste avskaffas så snabbt som möjligt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home