Machina libera

Saturday, February 11, 2006

Yttrandefrihet

I en kommentar på HAX blogg skriver Skånsk Redneck:
Folk verkar tro att yttrandefriheten är ett privilegium som Pappa Staten har givit oss så att vi skall kunna debattera bidragsnivåer.

Yttrandefriheten är en rättighet eftersom motsatsen innebär en kränkning av icke-aggressionsprincipen.
Yttrandefriheten är inte någonting som staten hittat på. Yttrandefriheten motiveras inte av att "den är nödvändig för demokratin", eller på något annat sätt ett medel för något annat mål. Yttrandefriheten är ett corollarium till självägandeprincipen. Den är ett mål i sig, inget annat. Yttrandefriheten motiveras med den mycket enkla anledningen att så länge det är mina stämband, mitt bläck och mitt papper, eller min hårddisk och mitt tangentbord, så har jag rätt att göra vad jag vill med dessa. Något annat är ytterst rent och skärt slaveri.

Yttrandefriheten finns inte till för att vi ska kunna diskutera hur samhället ska utvecklas (även om svensk politik inte handlar om det) eller för att folk ska få föra fram sina åsikter. Yttrandefriheten finns till eftersom alla äger sin egen kropp, den är en direkt konsekvens av äganderätten.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home