Machina libera

Thursday, March 16, 2006

Ein Volk, ein Partei, ein Volkpartei!

Liberal ska man inte kalla sig om man inte erkänner människans rätt till sin egen kropp, och därmed rätten att stoppa vad man vill i sin kropp. Vill man frånta människor denna rättighet, då är man inte liberal. Tror man vidare att samma stat som inte kan hålla knarket utanför fängelser på något sätt skulle kunna få det att försvinna från resten av landet, då bör man verkligen inte kalla sig liberal.

Så, frågan är: Vart vänder man sig för att anmäla Folkpartiet för falsk marknadsföring?

1 Comments:

Post a Comment

<< Home