Machina libera

Wednesday, March 29, 2006

Tyck rätt - annars blir det IG!

I dagens P1-morgon (jag sitter med en icke-grafisk webbläsare, och orkar inte gräva upp en länk, om det finns) nämnde man att elever på en viss skola som har fel åsikter skulle kunna få IG i samhällskunskap. Detta eftersom de uppenbarligen inte tillägnat sig de åsikter man ska... ha... efter att ha... studerat samhällskunskapen... Visst låter det misstänkt likt att man typ straffar folk för att de inte tagit till sig propagandan? Eller någonting åt det hållet.

Det rörde sig alltså om nazister och rasister. Jag håller inte med någon av dem, de är båda kollektivistiska ideologier och genomkorkade, men man har faktiskt rätt att tycka och tänka vad man vill. Något annat är rent förtryck. Ja, vissa av dessa personer förespråkar faktiskt rent förtryck, men det innebär inte att de inte ska få säga det, hur fel de än har.

Det var någon som intervjuades i programmet som sade att om man inte tycker såsom läroplanen vill att man ska tycka så ska man inte få godkänt. Så, om man, till exempel, läser Ayn Rands böcker när man går i nian, och håller med om hennes idéer om rationell egoism, då ska man inte få godkänt i samhällskunskap, för då har man kommit fram till andra åsikter än dem som står i läroplanen. Och så kan vi ju inte ha det!

Det är svårt att göra det tydligare att dagens skola mer eller mindre är sossepropaganda...

3 Comments:

 • "Om man inte tycker som läroplanen vill..."

  Vad tycker då läroplanen?

  Här är lite ur den:

  "Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.

  Människolivets okränkbarhet, INDIVIDENS FRIHET och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. ..." (min kapitalisering)

  ... och lite längre ned...

  "Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

  Att sätta individens frihet på plats 2 kan jag väl acceptera eftersom "människolivets okränkbarhet" är på plats 1... men i övrigt tycker jag, (bortsett från att jag tror att fröken Rand skulle gillat i alla fall delar av texten) att läroplanen klart och tydligt lämnar utrymme för individer att forma sin egen uppfattning och ge uttryck för den.

  Så, den här skolan följer faktiskt inte läroplanen, i alla fall inte de ovan återgivna styckena.

  Det är nog inte läroplanen som är sossifierad, det är lärarna själva.

  By Blogger Fredrik Persson, at 3/31/2006 11:51 AM  

 • ...ungefär samma sak som om man skulle få ig i religionskunskap för att man tror på fel gud -.-

  By Anonymous Anonymous, at 4/04/2006 9:08 AM  

 • Påminner mig om mitt G- på NO-provet eftersom jag skrev att heroin borde användas i sjukvård. Med utförliga argument, jämförelser, receptoranalyser och möjlig implementering.

  Jag mår illa.

  By Anonymous sapht, at 5/26/2006 2:09 AM  

Post a Comment

<< Home