Machina libera

Wednesday, April 19, 2006

Rand-citatRand-citatet kom tydligen inte med alls. Jag skyller på mobilen... Här är det i alla fall:

A statis is a man who believes that some men have the right to force, coerce, enslave, rob, and murder others. [...] This belief has to be implemented by the political doctrine that the government has the right to initiate the use of physical force against its citizens. [...] The basic principles and the ultimate results of all statist doctrines are the same: dictatorship and destruction.


Ur Capitalism: The Unknown Ideal.

Individen delegerar sin rätt till självförsvar till staten för att få ett objektivt och välordnat utövande av denna. Staten kan inte ha några andra rättigheter än de som delegeras till den av medborgarna. "We the People", inte "His Majesty the King of Belgium"... Strängt taget har Staten inte några rättigheter alls, den har bara privilegier. Staten kan inte göra något utan att medborgarna tillåter den att göra det. "[D]eriving their just powers from the consent of the governed."

Man kan inte delegera en rättighet man inte har. Ingen individuell medborgare har rätt att använda våld, tvinga, förslava, råna eller mörda andra; därför kan Staten inte ha detta privilegium. (Se Michael Badnariks Constitution Class för en längre utläggning om skillnaden mellan rättigheter och privilegier.)

Kan demokratikramarna då vara så snälla och förklara varför man kan delegera en rättighet man inte har, bara för att man är fler? Och varför inom just det godtyckliga geografiska område som Sverige utgör? Varför har inte norrmännen eller sudaneserna något att säga till om?

2 Comments:

Post a Comment

<< Home