Machina libera

Wednesday, May 10, 2006

Demokratifascism

I Sverige skall man älska styrelseskicket demokrati, som innebär att minoriteter -- och den minsta minoriteten är individen -- utelämnas till majoritetens godtycke. Den som inte inser att detta är kärnan i resonemanget bakom demokrati har inte förstått styrelseskicket. Jag kan stolt förklara mig odemokratisk. Jag ogillar det demokratiska styrelseskicket och vill ersätta det med ett annat: republik.

I en republik har minoriteter -- och individer -- oförytterliga rättigheter som inte kan röstas bort av majoritetens godtycke. Det är frihet. Att individens rättigheter endast existerar så länge majoriteten godkänner dem -- det är förtryck och rent moraliskt förkastligt. Det är också en motsägelse, eftersom konceptet rättighet innebär att man inte behöver någons tillstånd.

Men en god och välfungerande republik kan inte vara styrd på något annat sätt än genom allmänna väl. Skillnaden mot en demokrati, är att en demokratisk republiks makt är begränsad, skillnaden mellan "all makt" och "to secure these Rights, Governments are instituted among Men".1 Och en annan av fördelarna med att ha val är att man slipper ha ett blodigt och destruktivt uppror varje gång något är fel, något som alltid betonades av Mises. Att slippa blodiga uppror måste ses som positivt när det gäller att bevara fred, så att resten av samhället kan fungera väl, vilket ju är statens uppgift: att skydda sina medborgare från våld, så att de kan leva fredliga och civiliserade liv. Alla sätt som staten kan organiseras på som minskar risken för att våld skall utövas, förutsatt att dessa åtgärder inte i sig själva utgör utövande av våld, allltså aggression, måste ses som positiva eftersom de ytterst endast är förbättringar av statens förmåga att uppfylla sina uppgifter.

Demokrati och demokratisk republik är inte samma sak; det senare är ett mycket bättre och mer moraliskt korrekt system. Den som vill ha en ytterligare utveckling av resonemangen kan se Badnariks Constitution Class.

Men så får man ju inte tycka i Sverige. För om man kritiserar majoritetsdiktaturen tas det för givet att man vill ersätta den med en minoritetsdiktatur. Att man vill ersätta ett ofritt statsskick med ett ofriare. Så är, naturligtvis, inte fallet. Jag kritiserar idén om en demokrati eftersom jag ser den som ett hot mot den individuella friheten -- en term som är en tautologi, för övrigt -- inte eftersom jag ogillar frihet. Hur nu någon skulle kunna komma på tanken att anklaga mig för något sånt.

Men åter till Sverige. I denna stat måste man älska demokratin, annars... Ja, annars blir man underkänd i samhällskunskap! HAX skriver bra om det. Om man läser kursplanen för samhällskunskap, då är det ytterst tydligt att det handlar om att man ska lära sig att älska demokratin, inte att man ska få en möjlighet att ta ett rationellt beslut om vilket system man föredrar. Kanske finns det en anledning: en rationell människa kommer ju fram till att laissez-fairekapitalism är det enda acceptabla sociala systemet.

Problemet är att man har en värdegrund, som alla skolor måste följa och, mer eller mindre, hjärntvätta eleverna med. Och det är ju en konsekvens av att det över huvud taget finns ett offentligt skolsystem. Funnes icke offentliga skolor, skulle jag egentligen inte ha några problem med att en skola lär ut knäppa idéer, som socialism, altruism eller något annat irrationellt. Att förbjuda det vore liktydigt med att förbjuda människor från att läsa dåliga böcker, något som ju inte är acceptabelt i ett civiliserat och fredligt samhälle. Men när det nu finns offentliga skolor och utbildningen är sönderreglerad, då är det faktiskt absurt att ha en värdegrund som alla måste hjärntvättas med. Staten ska inte tala om för medborgarna vad de ska tycka.

Oftast kallar man detta propaganda. I Sverige är det "gratis" skola, vilket vi ska vara tacksamma för. Tack snälla staten, men jag tror nog att jag kan bilda mig en uppfattning själv.1 Amerikanska konstitutionen, ett av mina favoritdokument. Den är inte perfekt -- till exempel innehåller första artikeln, sektion åtta, en del som staten inte ska syssla med: pengasystemet och posten, bland annat -- men kanske det närmsta mänskligheten någonsin kommit.

6 Comments:

 • Klockrent! Individen är den minsta minoriteten - Ayn Rand, inte sant?

  By Blogger Henrik Hall, at 5/10/2006 10:29 PM  

 • Varför måste man ha inslag av demokrati i en republik? Säg att man har en grundlag som består av icke-aggressionsprincipen, och ingenting mer. Inga andra lagar eller bestämmelser alls. Domstolarna får sedan döma varenda fall med denna grundlag som rättesnöre.

  För övrigt så visste Churchill nog vad han pratade om när han sade att demokratin är det bästa vi lyckats åstadkomma (hittills).

  By Blogger apa666, at 5/11/2006 5:50 AM  

 • Jag håller med om mycket, men jag tycker du ska göra analysen utifrån "hur mycket kan en makthavare utnyttja detta system för egen vinning" istället för "det här har dessa fördelarna gentemot det här systemet". Alltså, vilket system (statsskick) har minst "flaws" (kom inte på svenska ordet =o/)

  By Anonymous Nils, at 5/11/2006 10:38 AM  

 • "Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time."

  -Sir Winston Churchill (1874 - 1965), Hansard, November 11, 1947

  http://www.quotationspage.com/subjects/democracy/

  By Blogger luff, at 5/11/2006 11:20 AM  

 • Henrik Hall: Ja, helt korrekt.

  apa666: Man kan ha en grundlag som består av icke-aggression, och det bör man också ha. Men icke-aggressionsprincipen ger inte svar på frågor som, till exempel, hur långa straff som bör utdömas. Därför behövs vissa lagar utöver grundlagen, också för att förhindra att domstolarna dömer ut helt sjuka straff.

  nils: Javisst, man måste ha det perspektivet också. Därför bör man ha en grundlag och se till att den efterlevs, till exempel genom författningsdomstol (och gärna ett beväpnat folk). Och naturligtvis måste korruption ge hårda straff. Jag vill inte gå så långt som Adam Dada och föreslå dödsstraff (för rättsosäkert), men livstids fängelse för vissa saker skulle nog inte vara helt fel. Politiker och makthavare måste ställas inför samma krav som medborgare.

  By Blogger Robin Ekman, at 5/11/2006 4:52 PM  

 • Brottslingar skall naturligtvis vara inlåsta tills deras återfallsrisk bedöms vara maximalt lika stor som den övriga fria befolkningens. Domstolarnas bedömningar skapar sedan prejudikat vilka även kontinuerligt prövas gentemot det allmänna rättsmedvetandet, vilket förhindrar orimligt långa eller korta straff.
  Jag tror detta skulle funka alldeles utmärkt.

  By Blogger apa666, at 5/11/2006 6:07 PM  

Post a Comment

<< Home